Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Huonoista vaihtoehdoista paras

Investointiohjelmaa käytiin läpi kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä hyvin tiukalla seulalla. Sieltä karsittiin pois sellaisia kohteita, joita ei voitaisi toteuttaa vielä vuosina 2019 ja 2020. Sinänsä tärkeitä hankkeita kuten Hiun kunnallistekniikka ja Vihannes-Laitilan liittymä siirrettiin määrärahojen osalta tuonemmaksi suunnittelukaudella. Toisista kohteista summaa taas pienennettiin. Näin raivattiin tulevalle vuodelle noin viiden miljoonan mahdollista investointierää terveyskeskuksen tilanteen ratkaisemiseen.   Edelleen A-sairaalaan siirtyminen on huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Osa nykyisen terveyskeskuksen henkilökunnasta on jo päässyt siirtymään sinne ja osa on siirtymässä. Tähän mennessä kahden kerroksen sopeuttaminen siirtyneille yksiköille eli terapia-, mielenterveys- ja päihdepalveluille on maksanut muuttokuluineen vain noin 50 000.   Nykyisessä terveyskeskuksessa on havaittu vakavaa oireilua kymmenillä henkilöillä. Työperäisiä vakavia astmatapauksia voidaan sanoa olevan merkittävissä määrin suhteessa henkilöstön kokoon. Tilannetta siellä ei tule vähätellä. Se ei myöskään ratkea ilmastoinnin puhdistuksella ja säätämisellä, koska tämä on jo tehty eikä se ole vähentänyt oireilua. Tämä käy ilmi tuoreesta työterveyshuollon selvityksestä.   Vuoden 1984 terveyskeskuksen kunnosta voisi puhua pitkään. Yleistettynä asian voi kiteyttää näin. Kyseessä on huonosti suunniteltu ja rakennettu, epävakaista rakenteista (kuten ontelolaatta ja sandwich-elementti)  tehty käyttöikänsä lopussa oleva epäonnistunut rakennusalan tuote. Vaikka siellä ei olisikaan laajoja sisäilmaongelmia ja homekasvustoja pitäisi siihen joka tapauksessa tehdä kattava ja täysimittainen peruskorjaus. Korjauksen epäonnistumisessa olisi monta riskiä kuten se, kuinka syvältä betonia pitäisi rouhia puhtaaksi, jotta 2-etyyliheksanoli saataisiin pois. Pystyyn jäisivät lähinnä vain seinät tässä hankevaraus mukaan lukien melkein 13 miljoonan operaatiossa, joten korjaaminen ei kannata.   Kokonaan uuden terveyskeskuksen rakentaminen sote-sotkun syövereissä ei puolestaan kannata yksinkertaisesti sen takia, että kaupungin maksama rakennus päätyisi todennäköisesti maakunnan omaisuudeksi. Meillä ei ole varaa tehdä tällaisia jopa 30 miljoonan lahjoituksia, joissa velka jäisi kaupungille ja kiinteistö jouduttaisiin luovuttamaan eteenpäin.   A-sairaalan täydellisen kunnostuksen hinta-arvio liikkuu lähes 23 miljoonassa. Onneksi koko julkisivua ei tarvitse uusia eikä muutoinkaan tehdä niin laajoja korjauksia. Koko rakennus, siipiosaa lukuun ottamatta, on sitä paitsi saneerattu 1992. Nyt riittää, kun siirtyville palveluille tehdään vaadittavat toiminnalliset muutokset. Ongelmallisin alue on niin sanottu siipiosa, joka kannattaa hävittää ja korvata uudella rakennuksella, joka palvelisi paremmin uutta yksikköä ja tekisi sisäänkäyntitiloista parempia.   A-sairaalaa tarvitaan tällä hetkellä joka tapauksessa kipeästi väistötilaksi. Samalla sitä ollaan suunnittelemassa uudeksi terveyskeskukseksi ja mahdolliseksi sote-kampukseksi tai sen osaksi. 1,5 miljoonan kauppa laajoine 5,7 hehtaarin maa-alueineen on järkevin ratkaisu, koska vuokraaminen tulisi paljon kalliimmaksi. Vuokraus maksaisi noin 14 euroa neliömetriä kohden eli rakennus tienaa hintansa alta 18 kuukauden.   Sairaanhoitopiiri ei ole vielä ollut halukas luopumaan niiden kahden kerroksen käytöstä, joita se parhaillaankin vuokraa. Vaikka tämä toisi kaupungille vuokratuloja tarkoittaisi se sitä, että kaikkia nykyisiä terveyskeskuksen toimintoja ei saataisi sijoitettua tähän uusvanhaan tilaan. Vaikeimmalta tilanne näyttää hammashoidon ja Kuunarin suhteen, joiden kohdalla voidaan joka tapauksessa joutua turvautumaan parakkiratkaisuihin.   Neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa ovat vielä kesken. Tärkeää olisi saada sisääntulokerroksen tilat vapaiksi avosairaanhoidon vastaanottotoimintaan. Kaupunkilaisten kannalta on merkityksellistä säilyttää psykiatrian palvelut A-sairaalassa niin, että rakennukseen mahdutetaan kuitenkin niiden lisäksi mahdollisimman paljon nykyisen terveyskeskuksen palveluja. Yksi ratkaisu olisi saada sairaanhoitopiiri tiivistämään psykiatriset palvelut yhteen kerrokseen nykyisen kahden sijaan.   Varmaan meistä ei kukaan kannattaisi A-sairaalan ostoa, jos parempia vaihtoehtoja olisi tarjolla. Kuitenkin rahallisesti koko kuviosta selvittäneen noin kymmenellä miljoonalla. Tämä rahoitus on järjestymässä, kun huomioidaan aiemmat 4,6 miljoonan varaukset terveyskeskukseen, joita ei ole vielä käytetty ja investointiohjelmaa mukauttamalla löydetty noin viisi miljoonaa. Omista haasteistaan huolimatta A-sairaala näyttäytyy edelleen kustannustehokkaimmalta ja riskittömimmältä vaihtoehdolta. Siihen rahaa ei palaisi niin paljon kuin uudisrakentamiseen eikä korjauksia voida pitää yhtä epävarmoina kuin nykyisen terveyskeskuksen kohdalla.   Sami Laaksonen (vas.) Kaupunginhallituksen jäsen