Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Maskun vihreillä erilainen linja lietekeräyksessä

Maskun kunnanhallitus käsitteli valituksen tekemistä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä sako- ja umpikaivolietteen keskitetystä keräämisestä. Kiinteistökohtainen keräily on jo kerran palautunut korkeimmasta hallinto-oikeudesta uudelleen käsiteltäväksi. Jätealan yrittäjät ovat liittonsa kautta pyrkineet vaikuttamaan päättäjiin sähköposteilla ja postauksilla paikallisiin sosiaalisen median keskusteluryhmiin. Masku päätti valittaa päätöksestä. Edustajamme Irma Saloniemi teki kunnanhallituksessa vastaehdotuksen, jota ei kannatettu. Näemme jätehuoltolautakunnan tapaan tärkeänä sen, että kunta pitää kiinni vastuustaan huolehtia siitä, että jätteenkuljetus tapahtuu jätelain edellyttämällä tavalla. On arvioitu, että 10 prosenttia Itämeren ranta-alueiden ravinnekuormasta aiheutuu kotitalouksien lietejätteen valumista. Tämä edustaa merkittävintä osaa niistä ravinnepäästöistä, joihin kunta voi päätöksillään vaikuttaa. Tätä vastuuta ja mahdollisuutta kunnat eivät saa myöskään väistellä. Katsomme, että kuntien välinen yhteistyö jätehuoltolautakunnan kautta vastaa selvästi paremmin lain edellyttämää toimivuutta ja varmistaa paremmin jätteiden päätymisen ympäristön kannalta turvalliseen käsittelyyn. Vaikka osa kiinteistöstä on järjestänyt tyhjennykset asianmukaisesti, monet yritykset eivät valitettavasti toimita tyhjennystietoja pyyntöjenkään jälkeen viranomaisille, jolloin valvonta ei ole mahdollista. Jotkut yrittäjät ja erityisesti heidän etujärjestönsä kokevat viranomaisvalvonnan loukkaukseksi omaa toimintaansa vastaan, vaikka epäterveen toiminnan karsiminen olisi vain etu myös terveelle kilpailulle. Koska yrittäjät toimivat eri kuntien alueilla ja toimittavat lastinsa eri kuntiin, viranomaisilla olisi selvästi paremmat mahdollisuudet valvoa tyhjennyksiä, jos yhteistyökyvyttömät yrittäjät voidaan karsia keskitetyssä järjestelmässä jo kilpailutusvaiheessa. Keskitettyyn keräilyyn siirtymisen ei tarvitse johtaa jätemonopolin syntymiseen, kuluttajahintojen kohoamiseen tai liian tiheisiin tyhjennyksiin. Kunnilla on edustajansa jätehuoltolautakunnassa ja he voivat vaikuttaa siihen, miten kilpailutus tehdään ja miten jo aiemmin solmitut pitkäaikaiset sopimukset huomioidaan. Masku hyväksyi vastikään strategian, jonka mukaan Masku on luonnonläheinen kunta, jossa elää kotikunnastaan ylpeitä maskulaisia. Valitettavasti me emme voi olla vielä ylpeitä Maskun asenteesta ympäristöstä huolehtimiseen. Rami Käkönen valtuustoryhmän pj Irma Saloniemi kunnanhallituksen jäsen