Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Koskiselle vastineen vastine

Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen yrittää (V-SS 20.11.) kumota Ilmari Heinosen edeltävän vastineen lehtien syyskuun juttuihin hallinto-oikeuden lokakuun aineistolla. Ne eivät olleet edes Koskisen käytettävissä hänen antaessaan tietoja kyseisten juttujen toimittajille syyskuussa. En kommentoi niitä, koska ne eivät kuulu Sadat valitukset harmittavat -jutun aineistoon eivätkä ne ole vielä edes lainvoimaisia. Jatkeeksi Koskinen kirjaa aluehallintoviraston päätöksen sisältöä. Edeltävässä vastineessani en kommentoinut mitenkään Turun Sanomissa kirjattua tekstiä aluehallintovirastossa vireillä olevista asioista. Olen todisteellisesti osoittanut, etteivät nämäkään Koskisen luvut täsmää siihen aineistoon, jota hän on asiassa minulle toimittanut. Olen myös tietoinen, että aluehallintovirastossa on tehty järjestelyjä asioideni käsittelemiseksi, koska on paljastunut epäkohtia myös muissa käsitellyissä asioissani ja asiat on jouduttu ottamaan uuteen käsittelyyn. Niiden erittely ei kuulu lehteen. Palaan kuitenkin lähemmin hallinto-oikeuden asiassa toimittamiin 11 kunnallisvalituspäätökseen. Niissä on kumottu viisi kunnanhallituksen päätöstä, palautettu kolme oikaisuvaatimuksena käsiteltäviksi ja kolme ei tutkita. Siis kaikissa on kunnan virhe. Vuonna 2018 kunta päätyi siirtämään aiempien epäselvyyksien johdosta kaikki avustukset kunnanhallituksen toimivaltaan. Hallintosääntö osoittautui niin vaikeaselkoiseksi, että tekninen lautakunta päätyi käsittelemään tieavustuksia vakiintuneen tavan mukaan kahdessa asiakohdassaan ja joutui kumoamaan omat päätöksensä kahden eri henkilön oikaisuvaatimuksen johdosta sekä siirtämään asioiden käsittelyn kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksessa syntyi kolme eri asiakohtaa tieavustuksista. Hallintolain mukaan ne olisi tullut käsitellä yhdessä. Miten avustuksia on jaeltu muissa lautakunnissa 1.8.2018 jälkeen, on vielä selvityksessä. Edelleen olen kiitollinen, että saan toimitusten lehtijuttujen johdosta tuoda esiin olemassa olevia epäkohtia, jotka eivät näy korjautuvan yhteydenotoilla kuntaan. Ilmari Heinonen se Savilan Ilu