Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Naantalin budjetista useita äänestyksiä

Naantalin maanantain talousarviokokous venyi useiden tuntien mittaiseksi, kun valtuutettu Harri Palomäki (vas.) äänestytti valtuustoa useassa kohtaa sote-asioissa. Äänestys jouduttiin suorittamaan manuaalisesti, kun vasta käyttöön otettu sähköinen valtuustojärjestelmä lakkasi toimimasta. Ensimmäinen äänestys koski terveyspalveluihin lisättävää 25 000 euron määrärahaa, toinen suun terveydenhuoltoon lisättävää 15 000 euron määrärahaa. Kolmannessa ehdotuksessa Palomäki esitti lisättäväksi aikuissosiaalityöhön palkkatukeen 20 000 euroa, neljännessä esityksessä vammaispalvelujen ostopalveluihin 40 000 euroa ja viidennessä esityksessä hoito- ja vanhuspalvelujen ostopalveluihin 55 000 euroa. Kaikki Palomäen ehdotukset kaatuivat äänestyksissä 41–2, Vasemmistoliiton jäädessä vähemmistöksi. Palomäki perusteli ehdotuksiaan muun muassa sillä, että vältyttäisiin lisämäärärahan anomiselta esimerkiksi suun terveydenhuollossa syksyllä. Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen mainitsi, että mainituille tulosalueille on varattu enemmän rahaa kuin tälle vuodelle. Tavoitteena oli kaupunginjohtajan mukaan tehdä määrärahavähennyksiä niin, että palvelutasoa ei tarvitse laskea. Sirpa Hagsberg (sd.) esitti subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamista ensi vuoden alusta. Ehdotus kaatui äänin 26–17. Hagsbergin esityksen takana olivat sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden ryhmät. Vilhelm Junnila (ps.) esitti keskustan ulkopuolisten jalkakäytävien kunnossapidon ottamista kaupungin hoidettavaksi sekä tähän 59 000 euron määrärahalisäystä. Esitys kaatui äänin 26–17, kaupunginhallituksen esityksen takana olivat kokoomus, keskusta ja vihreät. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Mikko Rönnholmin (sd.) tekemän toimenpidealoitteen. sen mukaan kuntalaki velvoittaa, ja myös Naantalia avustaneet asiantuntijakonsultit ovat kannustaneet siihen, että huomiota kiinnitetään konsernikokonaisuuteen. Jatkossa Naantalin kaupungin talousinformaatiossa tuodaan esille talouden osalta kuntakonsernin tunnuslukuja nykyistä enemmän. Seuraavan talousarvion ja taloussuunnittelun valmistelu käynnistetään siten, että valtuusto seuraavaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsitellessään voi päättää myös konsernikokonaisuuden keskeisimmistä tekijöistä. Talousarvion mukaan ensi vuosi on 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintakuluiksi arvioidaan 142 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi arvioidaan 10,9 miljoonaa euroa ja tulokseksi 2,4 miljoonaa euroa. Isoista investoinneista huolimatta lainamäärä asukasta kohden säilyy alhaisena. Velkaa olisi ensi vuoden lopussa asukasta kohden 1268 euroa. Investointien määrä koko suunnitelmakaudelle on 54 miljoonaa euroa. Ensi vuonna investointimenojen arvellaan olevan vajaa 12 miljoonaa euroa. Kaupunkiin odotetaan 150 asukkaan väestön lisäystä joka vuosi seuraavan neljän vuoden aikana. Ensi vuoden lopussa väestön määräksi arvioidaan 19 368 asukasta. – Investoineilla tähdätään kaikenikäisten asukkaiden ja perheiden houkutteluun ja asukasluvun hallittuun kasvuun lähivuosina, totesi Jan Lindström (kok.). Kaupunginvaltuusto myönsi Turun seudun puhdistamo Oy:lle omavelkaisen lisälainatakauksen poistoputkihankkeeseen. Lainamäärä on 18 miljoonaa euroa. Valtuusto hyväksyi Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutoksen. Alueelta poistui yhteiskäyttöalueen merkintä ja se säilyy puistona. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset sekä kaupunginhallituksen antaman lausunnon. Kaupunginhallitus toteaa muun muassa, että uudet palvelut ja palvelutason nostot pitäisi pyrkiä määrärahan osalta pääsääntöisesti käsittelemään talousarvion laadinnan yhteydessä ja toimielimien mahdollisuus kutsua kokouksiinsa saaristolautakunnan jäseniä on tärkeä. – Toivon tässä asiassa lisää aktiivisuutta, huomautti Jari-Antti Hörkkö (kesk.). Sidonnaisuusrekisteri-ilmoitus merkittiin tiedoksi. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuutensa vuosittain.