Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

U:gin hallintosääntö saatiin kuin saatiinkin valmiiksi

Uudenkaupungin päättäjät saivat vihdoin valmiiksi yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa uuden organisaation ja uuden hallintosäännön. Helppo ei koko kivinen tie helmikuun lopusta lokakuun loppuun ollut. Sitä kuvaamaan sopisi hyvin Petra Ollin kirpeä kommentti hänen voitettuaan äskettäin painin MM-kullan. Sentään maaliin päästiin tämän vuoden puolella ja sitä voidaan vaikeudet huomioiden pitää kohtuullisena lopputuloksena. Matkan varrella on ollut monta kompastuskiveä, kuten se että päättäjien ja viranhaltijoiden keskinäinen luottamus, yhteistyö ja tiedonkulku on paikoin ollut kovilla. Viime kevään kiihkeä keskustelu sivistyspalvelukeskuksen jakamisesta opetus- ja hyvinvointipalveluihin laantui onneksi syksyn mittaan järjen voittaessa tunteet. Niin on käynyt monen muunkin kiistakapulan suhteen. Kesäkuussa jouduttiin myös ottamaan pohjakosketus kaupungin politiikassa, kun jopa kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien erottamista kaavailtiin. Vaikka vastustin niin sanottua erottamisaloitetta jolle ei löytynyt perusteita, en voi kieltää etteikö koko organisaatio- ja hallintosääntöuudistuksessa olisi ollut puolin ja toisin myös poliittisen farssin piirteitä. Niistä ei tosin pidä syyttää ketään yksittäistä henkilöä, vaan syyllinen on ollut jo pitkään riittämätön poliittinen toimintakulttuuri ja siitä johtuva krooninen luottamuspula. Turhan usein on näyttänyt siltä, että huhujen luominen tai kuulopuheiden uskominen on ollut helpompaa kuin suora keskustelu asianosaisten välillä. Tähän toivoisi tulevan jatkossa muutos. Uudistuksen loppuvaiheessa tänä syksynä eri poliittiset ryhmät löysivät hyvän hengen työstää tahtonsa paperille, vaikka ei kaikki siltikään mennyt kuin Strömsössä. Myös lautakuntien ja valtuustoryhmien kuuleminen oli paikallaan. Silti koen, että paikoin päättäjät joutuivat tekemään suhteessa viranhaltijoihin liikaakin itse, valmistelemaan, neuvottelemaan ja päättämään. Kaiken kaikkiaan koko kuvioon kului aikaa ja energiaa varsin runsaasti. Näin paljon vaivaa toivoisi kaikkien näkevän koko kaupungin kehittämisenkin vuoksi, ja sehän työ jatkuu pysähtymättä. Lopputuloksena kaupungin organisaatiossa tulevaisuuden kaupungin tehtävät hyvinvoinnista kulttuuriin ja urheiluun sekä muuhun vapaa-aikatoimintaan vahvistuivat. Nyt palveluita voidaan aidosti kehittää oman alan ammattitaidon voimin ilman että pieni palveluala jäisi ison opetus- ja kasvatuspuolen jalkoihin, kuten aiemmassa mallissa saattoi käydä. Siihen olen erittäin tyytyväinen, kuten myös siihen että olemme saaneet pätevät osaajat uusiin virkoihin hyvinvointijohtajaksi ja opetustoimenjohtajaksi. Syntyneen organisaation uuteen työjakoon voi olla tyytyväinen, koska siinä selkiytetään operatiivista työnjakoa terveellä tavalla aiemman organisaation rakenteista oppien ja niitä paremmaksi hioen. Hallintosäännössä on kyse pitkälti vallan ja toimivallan jakamisesta kaupungissa, siitä mikä on kunkin tahon rooli ja vastuu. Vaikka paikoin hallintosääntö voi joiltain osin heikentää arkista viranomaispuolen johtamista tekemällä siitä byrokraattista, ainakaan sen ei voi sanoa heikentävän demokratiaa kaupungissa. Uuden hallintosäännön ei voi ainakaan katsoa vähentäneen poliittisen puolen valtaa. Lautakuntien roolista henkilövalinnoissa pidettiin kiinni sekä kaupunginhallituksen asemaa vahvistettiin entisestään. Vaikka joistakin kohdin uudistusta on luettavissa tietynlainen epäluottamuslause viranomaisia kohtaan, koen poliittisten ryhmien yhteistyön vahvistuneen prosessin kuluessa. Nyt esimerkiksi tiedostetaan entistä paremmin se, kuinka myös kaupunginvaltuusto on pidettävä aina perillä kaikista asioista. Edelliseen vuoden 2014 hallintosääntöön verrattuna uusi hallintosääntö on selkeä parannus. Siinä määritellään lukemattoman moni asia tarkemmin, laajemmin ja paremmin kuin aiemmassa hallintosäännössä, joka jätti paikoin paljon tulkinnanvaraa. Täysin asukkaidenkaan demokraattisia oikeuksia ei ole unohdettu, kuten luvun 16 pykälästä 172 selviää: ”Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.” Uuden kuntalain vaatimus hallintosäännön päivittämisestä nykytasoa vastaavaksi on saatu vihdoin täytettyä. Tästä saisi monta anekdoottia poliittisiin muistelmiinsa itse kukin, sen verran värikäs on ollut matka. Kiitos kaupunginhallituksessa 22. päivänä lokakuuta uurastaneelle ryhmälle yhteisestä tahtotilasta saada uudistus valmiiksi. Prosessi ei ollut yhtä kivuttoman hedelmällinen kuin uuden strategian työstäminen, mutta yhtä kaikki tämäkin tarpeellinen askel kaupungin tulevaisuuden selkeyttämiseksi on nyt saatua otettua. Sami Laaksonen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja