Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sadat valitukset harmittavat

Näin otsikoi Turun Sanomat 20.9.2018. Vakka-Suomen Sanomat jatkoi asiaa 27.9.2018 otsikolla ”Valituksiin menee aikaa ja rahaa”. Koska ylleni on soviteltu konnan viittaa, osoitan todisteellisesti sen kuuluvan kierrätykseen. Turun hallinto-oikeuden arkisto toimitti vireille panemieni asioiden lainvoimaiset päätökset koskien Vehmaan kuntaa 2009– 18. Niitä löytyi yksitoista –  siis kaukana ”sadoista”. Kaikissa kunnan on todettu toimineen virheellisesti. Lähes kaikki koskevat avustusten sulle- mulle -jakoa esteellisten läsnäollessa. Koskisen 152 diaarikirjaustakin typistyivät 144:ään ja lopulta 115:een, kun joukosta poistetaan toistot ja muiden lähetykset. Mistä kirjeeni johtuvat? Kunnan epäkelvosta toiminnasta. Yhtä kopiota jouduin peräämään toistakymmentä kertaa ja ”diaaria” kertyi –  asiakirja löytyi kolmen kuukauden kuluttua, mutta ei muodossa, jossa se oli toimitettu hallinto-oikeudelle. Talousvesi osoittautui kelvottomaksi jo 2002 ja uudestaan 2012. Vasta korkeimman hallinto-oikeuden päätös sai kuntajohdon tosiin ajatuksiin. Rahaa paloi kymmeniä tuhansia ”possutuksiin”, uuteen paineenkorotusasemaan ja korvauksiin Heinoselle ja lakimiehelle. ”Sanateknistä saivartelua” päätyy ilmaisijansa nilkkaan, kun kirjaan kunnanjohtaja Ari Koskisen peränneen minulta yhden kirjaimen täsmennystä henkilönimestä, joka löytyi oikein kirjoitettuna seuraavasta kappaleesta. Minun asiani oli oleellisempi. Esittelijänä oli ollut luottamushenkilö, joka oli myös toiminut esittelemänsä asiakohdan tarkastajana. Molemmat säädösten vastaisia. Niihin virheisiin läsnä ollut Koskinen ei puuttunut. Toisessa asiassa tuore kunnan selvitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle sai asiallisen muodon vasta neljännellä yrittämällä. Palautteen voi myös olla kuulematta ja toistaa samoja virheitä. Konnan viitta on kierrätyksessä –  ei sopinut minulle. Ilmari Heinonen Se Savilan Ilu Kaikki kuntaan saapuneet kirjeet, lausunnot, pyynnöt, oikaisuvaatimukset, toimenpiteet yms. kirjataan aina joka kerta kunnan diaariin eli nk. kunnan päiväkirjaan. Kunta myöntää vuosittain avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille, järjestöille yms. Nämä kaikki tekevät runsaasti tärkeää vapaaehtoistyötä ja antavat siten korvaamatonta apua kunnalle. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia yhdistyksiä ja järjestöjä tärkeästä työstä. Kunnan tekemät päätökset yleishyödyllisten yhdistysten avustusten osalta on ainakin vuosien 2014 ja 2016 osalta todettu laillisiksi Turun hallinto-oikeuden 26.10.2018 antamissa päätöksissä. Heinosen valitukset, neljä kappaletta, on hylätty tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Myöskään esteellisyyksiä, ”sulle mulle periaatetta”, ei hallinto-oikeus ollut myöskään havainnut. Hallinto-oikeuden päätökset ovat julkisia ja nähtävillä kunnanvirastossa. Todettakoon myös, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 4.6.2018 päätöksensä, jossa todettiin, että Heinosen kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto toteaa mm. että Heinoselle on toimitettu erilaisia asiakirjoja, selvityksiä ja ilmoituksia yhteensä 57 kappaletta 36 kuukauden aikana syyskuusta 2013 ja edelleen, että Heinosen asioita on käsitelty Vehmaan kunnanhallituksessa 36 kuukauden aikana 28 kertaa. Virheitä varmasti sattuu kaikille ja ne korjataan, jos niitä on tapahtunut. Mikäli hallinto-oikeus tai muu viranomainen on havainnut virheitä tai puutteita, ne on korjattu. Kirjoitusvirheitä en kommentoi sen enempää, niitä ehkä sattuu kaikille. Ari Koskinen kunnanjohtaja Vehmaan kunta