Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Lietekuljetusten järjestäminen siirtyy kiinteistönomistajilta kuntayhtiölle

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti torstaina pidetyssä kokouksessaan siirtää Lounais-Suomen Jätehuollon osakaskuntien asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön LSJH:n kilpailutettavaksi. Keskitetyn lietekuljetuksen on tarkoitus alkaa kaikissa toimialueen kunnissa siirtymäajan jälkeen vaiheittain vuosina 2021–2026. Vakan alueella tämä koskee Mynämäessä, Nousiaisissa, Maskussa ja Naantalissa sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät kuulu kunnalliseen viemäriverkostoon.   Kunnilla ei tällä hetkellä on kattavasti kerättyä tietoa keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä ja lietteiden tyhjennystarpeista. LSJH:n ensimmäisenä tehtävänä onkin kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kartoitus. Arviolta keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä on noin 45 000. – LSJH selvittää ensitöikseen, mitkä kiinteistöt eivät ole kytkettynä keskitettyyn viemäriverkostoon. Lähestymme ensi vuoden aikana kaikkia näitä kiinteistöjä kirjeitse. On tärkeää saada kaikilta kiinteistöiltä tieto siitä, mikä jätevesijärjestelmä on käytössä ja mikä lietteiden tyhjennystarve kiinteistöllä on, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta kertoo.   Kokonaistilanteen kartoituksen jälkeen kuljetusten kilpailutukset suunnitellaan niin, että urakka-alueista muodostuu tyhjennysreittien kannalta optimaalisia ja erikokoisten yritysten tarpeet huomioon ottavia. Ensimmäisen urakka-alueen tarjouspyyntö julkaistaan näillä näkymin kesällä 2020. Asukkaiden lietekaivojen tyhjentäminen aloitetaan kunnan järjestämänä eli LSJH:n kilpailuttamana alue kerrallaan vuosien 2021–2026 aikana. Yhteistyö asukkaiden, kuljetusyrittäjien ja lietteen käsittelijöiden kanssa tulee olemaan keskeisessä roolissa, sillä LSJH:lla ei ole omaa tyhjennyskalustoa, vaan kaikki tyhjennys- ja kuljetuspalvelut ostetaan alan ammattilaisilta kilpailutusten kautta. – Uskomme, että lietehuollon kokonaissuunnittelu luo huomattavan lisäyksen kuljetusurakoitsijoiden työtilaisuuksiin, Huhta sanoo.   Reittien suunnittelussa avainasemassa ovat Huhdan mukaan asukkaiden palveluntarpeet, ja myös tyhjennykset tehdään asukkaiden toiveiden mukaan, kuitenkin jätehuoltomääräykset huomioiden. Huhta muistuttaa, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaa lietteen keräyksessä, kuljetuksessa ja käsittelyssä uusien ympäristöä säästävien, taloudellisten tekniikoiden käyttöönoton. – Yksi alueemme lietehuollon suurimmista haasteista on liian harva lietteiden vastaanottoverkosto. Etäisyydet kaivoilta lietteiden vastaanottopaikkoihin ovat usein pitkiä. Uskomme, että tulevaisuudessa voimme yhdessä yritysten kanssa kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia tapoja kerätä ja käsitellä asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietteitä.