Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Ministeriö ei puutu Kelan kilpailutukseen

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) toteaa, ettei ministeriöllä ole toimivaltaa ohjata Kansaneläkelaitosta kuntoutuspalveluiden järjestämisessä. Useat kansanedustajat ovat tehneet kirjallisia kysymyksiä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintamenettelyn laatutekijöistä. Kirjallisten kysymysten taustalla on muun muassa se, että Maskun neurologinen kuntoutuskeskus putosi Kelan kilpailutuksessa palveluntuottajien listalta. – Sosiaali- ja terveysministeriön pitkäaikaisena tavoitteena on ollut siirtää painopistettä laitoksissa toteutettavasta kuntoutuksesta avomuotoisina lähempänä kuntoutujan arkea toteutettaviin terapioihin kuntoutuksen arkivaikuttavuuden parantamiseksi, resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi ja yhdenvertaisen kuntoutukseen pääsyn turvaamiseksi. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksella tuetaan tätä tavoitetta, Mattila toteaa vastauksessaan. Mattilan vastaus sisältää myös Kelan kommentteja. Kelan mukaan palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset eivät tarkoita sitä, että laadulle annettaisiin vain vähäinen merkitys. – Palveluntarjoajan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset päästäkseen mukaan tarjousvertailuun. Siten halvalla hinnalla ei voida kompensoida heikompaa laatua. Siitä, että useimmat tarjouskilpailuun osallistuvat täyttävät asetetut laatukriteerit, ei voida tehdä johtopäätöstä, että laatukriteerit olisi määritelty liian väljiksi, Kela huomauttaa. Valituista palveluntuottajista seitsemän on ollut mukana Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa nykyisellä sopimuskaudella 2015−2018. Kolme muuta valittua ovat toteuttaneet joko Kelan tai muun kuntoutuksen rahoittajan muuta vastaavaa kuntoutusta. Kela on käynnistänyt selvityksen kuntoutuksen hankintojen prosesseista. Selvityksessä tarkastellaan hankintojen kilpailutusprosessien kehittämistä ja mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Kela valmistelee palveluntuottajien rekisteröitymismenettelyssä, jossa kaikki kuntoutuspalvelun tuottamisen edellytykset täyttävät palveluntuottajat voivat rekisteröityä kyseisen palvelun tuottajiksi. Ministeri Mattilan mukaan hallitus suhtautuu myönteisesti rekisteröitymismenettelyn käyttöönottoon ja asiakkaan valinnanvapauden laajentamiseen Kelan kuntoutuksessa.