Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Kanalahankkeessa otettava huomioon tuulivoimakaava

Mynämäen kunnanhallitus antoi maanantaina Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa Munax Oy:n munituskanalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossa todetaan, että erityistä huomiota tulee kiinnittää hankkeen melu-, haju-, pohjavesi- ja liikennevaikutuksiin. Hanke sijoittuu haja-asutusalueelle, jossa ei ole asema- tai yleiskaavaa eikä alueella ole merkintöjä maakuntakaavassa. Sen sijaan tuulivoimavaihemaakuntakaavassa alueelle on merkitty tuulivoimaloiden alue, ja alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ehdollinen rakentamisjaroitus. Sen mukaan lupaa rakennuksen rakentamiselle ei saa myöntää niin, että kaavan toteuttaminen vaikeutuu. Kunnanhallitus toteaakin lausunnossaan, että arvioinnissa tulee selvittää vaikutukset tuulivoimavaihemaakuntakaavan toteuttamiseen.   Laitilalainen Munax Oy suunnittelee ison kanalayksikön perustamista Mynämäen Peurussuon alueelle Case Ruoka 2030 -hankkeessaan. Ykkösvaihtoehdossa toteutettaisiin kolme ja kakkosvaihtoehdossa kuusi 80 000 kanan kanalaa. Kiinteistö, jolle kanalayksikköä suunnitellaan, sijaitsee Krouvinummentien varressa noin 11 kilometriä Mynämäen keskustasta luoteeseen.