Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Jopa 480 000 munituskanan yksikkö Mynämäkeen

Laitilalainen Munax Oy suunnittelee Mynämäen Peurussuon alueelle ison kanalayksikön perustamista Case Ruoka 2030 -hankkeessaan. Ykkösvaihtoehdossa toteutettaisiin kolme ja kakkosvaihtoehdossa kuusi 80 000 kanan kanalaa eli enimmillään yksikköön tulisi lähes puoli miljoonaa kanaa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on parhaillaan käsiteltävänä Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa. Arviointiohjelma on nyt nähtävillä 8.11. saakka Mynämäen kunnanvirastossa, pääkirjastossa sekä ympäristöhallinnon internetsivulla: www.ymparisto.fi/munaxinkanalanYVA. Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat nähtävilläoloaikana jättää arviointiohjelmasta kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle maanantaina 15.10. klo 17.30 alkaen Laitilassa Munax Oy:n Laitilan Kanatarhan tiloissa (Torikantie 5). Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausuntonsa noin 10. joulukuuta. Se tulee myös nähtäville samoihin paikkoihin kuin nyt ohjelmakin on.   Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun. Tässä vaiheessa ei vielä tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan menettely tuottaa tietoa kanalan edellyttämän ympäristöluvan päätöksenteon tarpeisiin. Ohjelmassa esitetyn aikataulun mukaan Yva-selostus valmistuu talvella ja tulee nähtäville maalis-huhtikuussa 2019, jolloin on myös toinen yleisötilaisuus. Yva-menettely päättyy ensi vuoden kesäkuussa, jolloin Ely-keskus antaa Yva-selostuksesta yhteysviranomaisen perustellun päätelmän. Ympäristölupahakemus laitetaan vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastolle keväällä 2019, ja hankkeen toteuttaminen alkaa vuodesta 2020 eteenpäin. Ensimmäisessä vaiheessa kahden kanalan rakentaminen kestää noin 12 kuukautta ja siitä eteenpäin vuosittain noin 7–9 kuukautta.   Yrityksellä on tavoitteena mahdollistaa riittävän suurella yksikkökoolla riittävä volyymi Aasiaan suuntautuvalle viennille. Hankkeessa tarkastellaan myös lannankäsittelyvaihtoehtoja, esimerkiksi kuivatusta ja pelletöintiä lannoitteeksi. Kiinteistö, jolle kanalayksikköä suunnitellaan, sijaitsee Krouvinummentien varressa noin 11 kilometriä Mynämäen keskustasta luoteeseen. Munax Oy osti noin 10 hehtaarin määräalan Mynämäen kunnalta. Kulku kanalalle tapahtuu valtatie 8:lta Krouvinummentietä pitkin. Hankealueella ja sen lähiympäristössä on maa- ja metsätalousmaata, jota käytetään myös metsästykseen ja jossain määrin ulkoiluun ja virkistykseen. Kanala-alueen suot ovat lähes kaikki ojitettuja isovarpurämeitä. Alueella on toukokuussa tehty luontoselvityksen maastokäynti. Luontoselvityksen perusteella hankealueella ei ole luonnonsuojelulain tai vesilain suojelemia luontotyyppejä. Kanalapihan pohjoisosassa sijaitsee silmälläpidettävää luontotyyppiä edustava luonnontilainen suokohde, tupasvillaräme. Asutus on noin kolmen kilometrin säteellä hankkeesta harvaa haja-asutusta. Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 900 metrin päässä ja lähin loma-asutus kilometrin päässä. 400 metrin päässä sijaitsee metsästysmaja.   Kanalayksikössä tulee olemaan sekä lattia- eli avokanalaa että ulkokanalaa. Ykkösvaihtoehdossa munantuotanto on noin 4800 tonnia vuodessa ja kakkosvaihtoehdossa noin 9600 tonnia. Munat pakataan kiinteistölle rakennettavassa pakkaamossa ja kuljetetaan pois niin, että arviolta 80 % lähtee Kasitietä etelän suuntaan ja noin 20 % pohjoisen suuntaan jalostettavaksi Munax Oy:n Laitilan laitoksella. Lantakuljetuksista arviolta 70 % suuntautuu pohjoisen ja 30 % etelän suuntaan. Hankkeessa tullaan käyttämään Mynämäen Palolaisissa sijaitsevan Tipux Oy:n kasvattamia kananpoikasia ja Mynämäen Roukkulissa sijaitsevan Agrox Oy:n rehua.