Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Mynämäessä esitetään Kuivelakodin laajentamista

Mynämäessä on valmisteltu ikäihmisten palveluasumispaikkojen turvaamista lähipalveluna, ja päädytty siihen, että Kuivelakotia laajennetaan 15 paikalla. Kunnanhallitus esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että talousarviossa varataan määräraha 15 tehostetun palveluasumisen asumispaikan rakentamiseen. Lisärakentaminen korvaisi Lizeliuskodin laitoshoitopaikkoja ja vastaisi palvelurakenteessa ikäihmisten hoivasuosituksiin. Asiaa maanantaina käsitellyt kunnanhallitus päätti lisäksi, että hankkeen rahoittamisessa selvitetään myös leasingvaihtoehtoa. Palveluasumisen hankesuunnittelua on valmistellut työryhmä, johon kuuluu edustajia kunnanhallituksesta, teknisestä lautakunnasta, valmistelevista viranhaltijoista sekä perusturvakunta Akselista. Arkkitehti Antti Korpi on laatinut Kuivelakodin alkuperäisiä suunnitelmia muokkaamalla alustavan luonnoksen 1–2 uudesta osastosta eli 14–25 uudesta asuinpaikasta niin, että laajennus mahdollistaa yhteyden terveyskeskuksen uusittaviin tiloihin. Koska kahden uuden osaston kustannukset nousisivat yli viiden miljoonan euron, työryhmä päätyi tässä vaiheessa esittämään vain 15 asuinpaikan rakentamista. Yhden osaston kustannuksiksi on arvioitu 3,5 miljoonaa euroa, johon tosin ei sisälly koko talon mahdollista huputusta, irtokalusteita, rahoituskuluja eikä mahdollisia piha-alueen kunnostustöitä. Kustannusten osalta Mynämäen kunnan on otettava huomioon kuntien ja kuntayhtymien eräitä oikeustoimia väliaikaisesti rajoittava niin sanottu sote-rajoittamislaki. 31.12.2019 asti voimassa oleva laki kieltää kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä kokonaiskustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloihin ja rakennuksiin ilman sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa. Raja lasketaan hankkeen arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista, ja summaan otetaan huomioon samaan hankkeeseen liittyvät osakokonaisuudet. Jos samaan rakennuskohteeseen tehdään lain voimassaoloaikana useita korjaus- tai rakennusinvestointeja, ne voidaan katsoa kuuluvaksi samaan investointikokonaisuuteen.   Kunnanhallituksen käsitellessä asiaa maanantaina Petteri Huuskonen (kesk.) ehdotti Juha Vanhasen (kok.) kannattamana, että sosiaali- ja terveysministeriöltä pyydetään virallinen lausunto siitä, katsotaanko palveluasuntojen rakentaminen ja terveyskeskuksen korjaus samaksi vai eri investoinniksi, kun lain mukaista viiden miljoonan euron rajaa lasketaan. Äänestyksessä Huuskosen esitys lausunnon pyytämisestä tuli hyväksytyksi äänin 10–1. Ari Tamminen (vas.) ehdotti, että asian käsittelyä jatketaan, kun tiedetään hankkeen kokonaisrahoituksen tarve, mutta hänen ehdotuksensa raukesi kannattamattomana.