Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Vesiriita merkityksetön Maskulle

Turun Seudun Vesi Oy:n kevätyhtiökokouksessa ja sen jatkokokouksessa käsiteltiin yhtiön tekopohjavesihankkeen taloudellinen loppuselvitys ja pääomakulujen laskutuksen muuttamista. Lisäksi kokoukselle esitettiin tekopohjavesihankkeen ja Virttaa-Littoinen-hankkeen yhdistämistä koskevan päätöksen kumoamista. Asiasta päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Sen puolesta äänestivät Turku, Naantali, Masku, Nousiainen, Parainen ja Raisio. Esitystä vastaan äänestivät Paimio, Lieto ja Kaarina. Kaarina ja Lieto ovat ilmoittaneet aikeestaan riitauttaa yhtiökokouksen päätös. Ne ovat asiamiehensä välityksellä esittäneet vastapuoliensa hyväksyttäväksi kaksi erilaista ehdotusta oikeuspaikkasopimukseksi. Näistä ensimmäisessä ehdotuksessa olisi sovittu siitä, että asia ratkaistaan lopullisesti ja kaikkia osapuolia sitovasti yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. Asiassa käytyjen neuvottelujen jälkeen Kaarinan ja Liedon asiamies toimitti myös toisen ehdotuksen oikeuspaikkasopimukseksi. Tässä ehdotuksessa olisi sovittu vain riita-asian ratkaisemisesta yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. Riidan rajaamista koskeva kohta oli jätetty pois ja sopimusta oli muutenkin kevennetty. Kaarina ja Lieto ovat antaneet muille osakaskunnille välimiesmenettelystä annetun lain mukaisen ilmoituksen välimiesmenettelystä. Tekijät ilmoittavat laittavansa vireille välimiesmenettelyn osakassopimukseen liittyvien riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Yhtiön osakassopimuksen mukaan kaikki sopimuksesta tai sen nojalla tehdyistä sopimuksista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osakkaiden välisillä neuvotteluilla ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. Turku ei tässä vaiheessa hyväksy Kaarinan esitettyä oikeuspaikkasopimusta. Lisäksi Turun kaupunginjohtaja on päättänyt, että Turun kaupunki ei hyväksy Kaarinan ja Liedon esittämää ehdotusta välimieheksi, vaan esittää, että valinta jätetään Turun kauppakamarin välityslautakunnan tehtäväksi. Turun kaupungin lakiosasto on myöhemmin ilmoittanut, että Turku on lieventänyt kantaansa välimiehen valintaprosessiin. Turku on velvoittanut asiamiestään pyytämään Liedon ja Kaarinan esittämästä välimiehestä laajan esteellisyysselvityksen, jossa selvitetään esteettömyys ottaa välimiehen tehtävä vastaan. Tämän jälkeen Turku on valmis harkitsemaan asiaa uudelleen, jotta monitahoista riita-asiaa ratkaisemaan saadaan mahdollisimman pätevä henkilö. Maskulle riita taloudellisesta loppuselvityksestä on merkityksetön, koska selvitys ja sen perusteella määrätyt uudet maksuosuudet eivät vaikuta Maskun maksuosuuteen. Erimielisyydet loppuselvityksestä vaikuttavat myös uuden yhtiöjärjestyksen valmisteluun. Turun Seudun Vesi Oy ei voi käynnistää Länsivyöhykkeen vedenhankinnan turvaamiseen liittyviä investointeja ennen kuin uusi yhtiöjärjestys on hyväksytty. Masku ei hyväksy tässä vaiheessa Kaarinan ja Liedon esittämää oikeuspaikkasopimusta eikä kunta hyväksy Kaarinan kaupungin ja Liedon esitystä välimieheksi, vaan esittää, että välimiehen valinta jätetään Turun kauppakamarin välityslautakunnan tehtäväksi, ellei myöhemmin toisin sovita. Maskun on valmis käyttämään Turun kaupungin valitsemaa asianajajaa asiamiehenä.