Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Pienissä yrityksissä työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin

Janne Laulumaan mielipidekirjoituksessa (V–SS 2.10.2018) oli asiavirheitä, jotka on syytä korjata. Kirjoitus käsitteli hallituksen aietta helpottaa työllistämistä keventämällä henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä. Laulumaa väittää, että ylityöstä kieltäytyminen voisi johtaa irtisanomiseen. Tämä ei ole totta. Ylityö vaatii aina työntekijän suostumusta ja ylitöistä voi kieltäytyä. Tätä koskeva sääntely on työaikalaissa, eikä siihen esitetä mitään muutoksia. Eli jatkossakaan tämä ei olisi peruste irtisanomiselle. Lausuntokierroksella olleen hallituksen esitysluonnoksen mukaan pienessä yrityksessä työntekijän voisi irtisanoa vähemmästä työvelvoitteen laiminlyönnistä tai rikkomisesta tai epäasiallisesta käyttäytymisestä kuin nyt, jos se vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa tai horjuttaisi luottamusta työnantajan ja työntekijän välillä. Lisäksi edellytettäisiin, että työsuhteen jatkamista ei voisi pitää kohtuullisena työnantajan kannalta. Työntekijälle pitäisi luonnollisesti antaa varoituksella mahdollisuus korjata tilanne. Laulumaa kirjoittaa, että 15 henkilön yritys olisi keskisuuri, mutta Suomessa yrityskokoluokat jaetaan näin: suuryritys työllistää yli 250 henkilöä (vuonna 2016 osuus Suomen yrityksistä oli 0,2 %), keskisuuri yritys työllistää 50–249 henkilöä (osuus 1 %), pieni yritys työllistää 10–49 henkilöä (osuus 5,5%) ja mikroyritys työllistää alle 10 henkilöä (osuus 93,3 %). Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 283 563 yritystä (pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous). 2000-luvulla lähes kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet juuri näihin yritysrakenteemme pienimpiin yrityksiin. Kasvu ja potentiaali on myös jatkossa näissä yrityksissä, ja siksi hallitus mitä luultavimmin kohdistaa toimiaan niihin. Suurin osa yritysten työpaikoista on siis hyvin pienten työporukoiden työyhteisöjä, joissa yrittäjä eli Laulumaan mainitsema firman omistaja, tekee samaa työtä kuin yrityksen työntekijät. Pienissä yrityksissä jokaisen työpanos on ratkaiseva. Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain julkaisema Työolobarometri osoittaa vuodesta toiseen, että pienissä yrityksissä työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin. Pienissä yrityksissä on myös ymmärrystä perheen ja työn yhteensovittamisessa. Työllistäminen ja yrityksen kasvu ovat seurausta menestyvästä toiminnasta. Monta asiaa on pitänyt tehdä oikein, jotta yrittäjä voi palkata työntekijän. Yrittäjälle, ja erityisesti pienelle yrittäjälle, työntekijän palkkaaminen on aina riski. Mitä pienemmäksi yrityskokoluokassa mennään, sitä suuremmaksi riskikerroin kasvaa. Irtisanomistarve on aina poikkeustilanne. Kukaan ei palkkaa irtisanoakseen, mutta jo yksi väärä rekrytointi voi kaataa pienen yrityksen. Oikeustapaukset osoittavat, että irtisanomisen kynnys on korkea. Vaikka helpotettaisiin työsopimuslain irtisanomiseen liittyviä menettelyitä ja perusteita, kyse on käytännössä työllistämisen helpottamisesta. Hanna Munter entinen yrittäjä, nykyään Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja