Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Kasvu ei saa jäädä kiinni osaajavajeesta

Varsinais-Suomen kansanedustajat tekevät läheistä yhteistyötä maakunnan liiton kanssa. Edunvalvonta-asiat ovat luonnollisesti tärkeimmät yhteistyökohteet. Laaja verkosto myös muiden toimijoiden kanssa on arkipäiväämme. Kansanedustajaryhmämme tarkoitus on siis ajaa oman maakuntamme asiaa yhteisvoimin yli puoluerajojen. Meillä on iso joukko maakuntamme asioita, joita parhaamme mukaan koitamme edistää. Siksi haluamme yhdessä myös valtionbudjettiin tekemillämme yhteisaloitteilla vahvistaa Varsinais-Suomen asemaa. Ajettavia asioita on useita, mutta tänä vuonna yritämme saada budjettiin lisäyksinä yhteisesti päättämiämme asioita, joista tässä lyhyt kooste. Varsinais- Suomen elinkeinoelämän kasvu ja työllisyysnäkymät ovat poikkeuksellisen hyvät. Olen yrittäyt luonnehtia sitä ”positiivisena rakennemuutoksena”. Tiedämme tässä maakunnassa hyvin myös, mitä negatiivinen rakennemuutos tarkoittaa. Kasvu ja kehitys ei saada jäädä kiinni työvoima- ja osaajavajeesta tai infrasta. Maakuntamme kasvu hyödyttää koko Suomea. Tämä tulee ottaa huomioon valtion ensi vuoden budjetissa ja siksi teimmekin talousarvioaloitteen, että Lounais-Suomen ”siltasopimuksen” jatkotoimenpiteisiin osoitetaan yhden miljoonan määräraha vuoden 2019 talousarviossa. On tärkeää, että pystyisimme avaamaan tukkeamat vahvemman kehityksen tieltä ja saamaan ketterämmän tavan edistää kehitystä. Me olemmekin jo esimerkki Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Kainuun ”siltasopimuksille”. Positiivinen rakennemuutos korostaa myös saavutettavuuden merkitystä. Alueemme kasvava teollisuus ja yritystoiminta tarvitsevat tuekseen toimivat tieyhteydet. Esitämme, että E18 Turun kehätien parantamiseen välillä Kausela-Kirismäki, osoitetaan 40 miljoonaa euroa. Samoin Kaarinan läntisen ohikulkutien jatkosuunnitteluun ja Kirjalansalmen sillan toteuttamisen aloittamiseen viisi miljoonaa euroa. Valtatien 9 Turku–Tampere yhteysvälin parantamisen käynnistämiseen esitämme kolme miljoonaa euroa ja valtatie 8 Laitilan eritasoliittymän toteuttamiseen 25 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomi on merkittävä maatalousalue Suomessa, mutta myös Itämeri ja Itämeren hyvinvoinnin turvaaminen on oleellinen asia maakuntamme kasvun kannalta. Pelloilta vesistöihin valuva fosfori ja typpi eivät vain heikennä vesiemme tilaa, vaan ravinnevaluma on pois myös peltojen sadosta. Pellon kasvukuntoa voidaan vahvistaa vaikuttamalla sen rakenteeseen. Kuohkeus ja multava maa ovat hyvän kasvukunnon merkkejä. Toimet, joilla edistetään ravinteiden sitoutumista peltomaahan kirkastavat Itämerta samalla, kun viljelijän sato paranee. Hallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt osoittaa 45 miljoonaa euroa Itämeren ja sisävesien suojeluun vuosille 2019–2021 ja Varsinais-Suomen kansaedustajat ryhmänä esitämmekin lisäksi kolme miljoonaa euroa maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen Itämeren tilan parantamiseksi. Valtionbudjetti on tietenkin tiukka niin kuin pitääkin. Samalla on muistettava, että kehitys vaatii myös investointeja talouden kasvun ja työllisyyden turvaamiseksi. Tähän työhön Varsinais-Suomi on valmis. Ilkka Kanerva Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja