Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Mynämäen tuulivoima-alueen selvitystyöt jatkuvat

Mynämäen ja Laitilan rajan tuntumaan Kolsa-Juvansuon alueelle tuulivoima-aluetta suunnitteleva Abo Wind Oy tapasi viime viikolla Mynämäessä alueen maanomistajia, ja jatkaa selvitystyötä sekä keskusteluja maanomistajien kanssa. Yrityksen alustavien selvitysten mukaan alueelle voisi sijoittaa 10–18 tuulivoimalaa. Maanomistajia kävi yrityksen järjestämässä tiedotustilaisuudessa parikymmentä. Kaikkiaan asia koskee noin viittäkymmentä maanomistajaa. Ilta sujui Abo Wind Oy:n projektipäällikkö Veera Hatulaisen mielestä hyvin ja keskusteluissa maanomistajien paikallistuntemuksen pohjalta tuli esille hyviä tietoja, jotka yritys pitää mielessä, kun selvityksiä jatketaan. – Saimme myös pyyntöjä alustavasta voimalapaikkojen sijoittelusta, jonka nyt lupaamme valmistella maanomistajia varten. Tässä kohtaa on kuitenkin muistettava, että lopulliset voimalapaikat määrittyisivät yleiskaavavaiheessa. Tulemme tekemään useamman mahdollisen vaihtoehdon maanomistajille tutustuttavaksi, mutta emme voi taata, että niistä jokin toteutuisi sellaisenaan, Hatulainen sanoo.   Yritys aloitti esiselvitykset Kolsa-Juvansuon alueesta viime vuoden puolella osana uusien tuulivoimahankkeiden etsintää. – Kolsa-Juvansuo erottui edukseen muista mahdollisista alueista. Aluetta lähellä on sopiva sähkönsiirtolinja, se sijoittuu maakuntakaavan tuulivoima-aluevaraukselle ja se on hyvän kokoinen alue keskisuuren tuulivoimahankkeen toteutukseen, Abo Wind Oy:n maajohtaja Aapo Koivuniemi kertoo. Esiselvitykset ovat sisältäneet muun muassa alustavia tuulimallinnuksia, lausunnon pyytämistä puolustusvoimilta ja erilaisia karttaselvityksiä. Lisäksi yritys on avannut keskustelun kuntien kanssa. Hatulainen muistuttaa, että toteutuessaan tuulipuisto auttaisi toisi kunnille merkittäviä kiinteistöverotuloja. – Tarkka määrä riippuu kunnan voimalaitoksille asettamasta kiinteistöveroasteesta ja rakennettavasta voimalatyypistä, mutta vuotuinen kiinteistövero per voimala voisi olla noin 30 000 euron luokkaa. Tämä on toteutunut ainakin meidän neljässä edeltävässä rakennetussa tuulipuistossa. Lisäksi kunnat voivat esimerkillisesti edistää ilmastonmuutoksen vastaista työtä, ja auttaa saavuttamaan sekä paikallisia, että valtakunnallisia ilmastotavoitteita, Hatulainen toteaa. Yritys jatkaa nyt selvitystyötä ja keskustelua maanomistajien kanssa maankäyttö- ja vuokrasopimuksista. – Sitten, kun maankäytöstä on sovittu, voidaan hanketta esittää kunnille yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia varten, Hatulainen kertoo.   Kolsa-Juvansuon alueelle on suunnitteilla 10–18 voimalaa, yhteensä kuitenkin noin 80 MW. Alustavan hankealueen pinta-ala on noin 1000 hehtaaria. – Voimala vie reilun hehtaarin, jonka lisäksi tulevat tiet. Alueella pystyy jo hyvin pitkälle käyttämään olemassa olevien metsäteiden linjoja, Koivuniemi kertoo. Puiston käyttöikä on noin 25 vuotta. – Tällä hetkellä maalle asennettavien voimaloiden teho on 5 MW, tulevaisuudessa tehot luultavasti kasvavat. Odotettavissa olevat CO2-päästöjen säästöt ovat noin 200 000 tonnia per vuosi, Hatulainen kertoo.   Abo Wind Oy on tähän mennessä pystyttänyt 29 tuulivoimalaa, joista lähimmät ovat Lokalahden Muntilassa ja muut Jämijärvellä, Haapajärvellä ja Pyhäjoella. Mynämäen hanke olisi yritykselle suurin tuulivoima-alue. – Kun mennään aikaan, jolloin ei ole enää syöttötariffia eikä tukia, niin se vähän ohjaa, että pitäisi olla isoja hankkeita, jotka ovat yksikkökustannuksiltaan edullisempia ja kilpailukykyisiä, Koivuniemi toteaa. Yritys kartoittaa koko Suomea, ja sillä on Koivuniemen mukaan tällä hetkellä kourallinen hankkeita rakennusvalmiina ja useampia, joissa ollaan kaavoitusvaiheessa. – Soraääniä hankkeita kohtaan tulee aina, mutta pääosin ne ovat menneet hyvin. Pyhäjoella teimme juuri kyselyt ja vastaajista 70 % suhtautui edelleen tuulivoimaan hyvin ja Haapajärvellä vähän enemmän, Koivuniemi kertoo. – Maankäyttö pyritään katsomaan niin, että maanomistajan elinkeino säilyy, ja vuoropuhelullahan tässä edetään, Hatulainen sanoo. Tuulivoimalat eivät heidän mukaansa esimerkiksi tule rajoittamaan metsästystä alueella. – Maanomistajien kanssa sovitaan mikä alue on käytettävissä, mutta voimaloiden paikat tarkentuvat sitten kaavoituksen yhteydessä. Sopimukset on pyritty tekemään niin, että maanomistajan on kannattavaa allekirjoittaa sopimus vaikkei voimala tulisikaan omalle maalle, Hatulainen painottaa. – Toivottavaa on, että kaikki alueen maanomistajat allekirjoittaisivat sopimuksen, mutta jos joitakin aukkoja jää, niin ei se kuitenkaan estä hankkeen toteutumista, Koivuniemi muistuttaa.   Maanomistajan näkemyksestä tässä jutussa.