Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Sadan kilometrin tuntinopeuksia halutaan alentaa

Vastaisuudessa Kustavintiellä ei ajeta enää 100 kilometrin tuntinopeudella, mikäli Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tilaama tieosuuden liikenneturvallisuustarkastus ja nopeusrajoitusselvitys toteutuu. Sadan kilometrin tuntinopeusrajoitukset on tarkoitus alentaa kaikilla neljällä nykyisellä osuudella eli Ohensaaren tienhaarasta Hirvijokeen, Lemun tienhaarasta lähelle Mynämäentien risteystä, Mynäjoen jälkeen Pyheelle ulottuvalla sekä Ravean tienhaaran jälkeisellä niin sanotulla Aarlahden suoran osuudella. Nopeusrajoitusten laskemista 100 kilometristä perustellaan keskikaidettomuudella, onnettomuusmäärillä sekä liikennemäärillä. Lisäksi Uudenkaupungin junaradan ylityskohdalla oleva 70 kilometrin tuntinopeusrajoitus pudotetaan 60 kilometriin tunnissa. Näiden kaikkien nopeusrajoitusten pudottaminen lisää matka aikaa selvityksen mukaan yhden minuutin ja 44 sekuntia. Vehmaan ja Taivassalon rajalla Vehmassalmen sillan tietämillä 60 kilometrin nopeusrajoitusta jatketaan noin 100 metriä Särkiläntiestä länteen eli Kustavin suuntaan. Tällä ei arvioida olevan merkitystä ajoaikaan. Ainoa kohde, jossa nopeusrajoitusta nostetaan on Taivassalon keskustan kohdalla: Kustavista tultaessa Trappulan entisen koulun kohdalla alkava 60 kilometrin rajoitus päättyisi jo Tulotien jälkeen vasemmalla olevan peltolohkon kulmauksessa, kun se nykyisin päättyy vasta Muntin sillan jälkeen. Muutos vähentäisi matka-aikaa 18 sekuntia. Kustavissa Harjulan kaupan kohdalla Salminiituntien ja Iniöntien väliselle osuudelle esitetään nopeusrajoituksen laskemista 80:stä 60 kilometriin tunnissa. Rajoitusta perustellaan muun muassa onnettomuustiheydellä, liittymillä, meluvalituksilla ja vilkkaalla kesäliikenteellä kaupan kohdalla. Ennen Rahintien risteystä Juhannussillalle ulottuvalle osuudelle esitetään 60 kilometrin tuntinopeutta. Tällöin nopeusrajoitus laskisi suurimmalta osalta 80 kilometristä 60 kilometriin, mutta samalla nykyinen Kivimaan keskustaa edeltävä 50 kilometrin tuntirajoitus lyhenisi jonkun verran. Koko Kustavin keskustan alueelle Vartsalan lossille asti tulisi 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Matkaa-aikaa tämä muutos pidentäisi yhteensä 47 sekuntia. Vartsalan puolella 80 kilometrin tuntinopeusrajoitusta on suunniteltu laskettavaksi lossirannasta Mastotien risteyksestä kalanjalostustehtaalle asti 70 kilometriin tunnissa. Vaikutus ajo-aikaan on 36 sekuntia. Nopeusrajoitusten muutosten arvioidaan maksavan noin 6500 euroa. Tuntuvasti kalliimmaksi tulisivat suunnitelman mukaiset liittymäalueiden ja sisääntulojen muotoilut saarekkeineen ja olkakorokkeineen. Näillä parannetaan muun muassa Heikinkarin Ranthuoneen edustan pysäköintiä sekä estetään bussipysäkkien käyttämistä kiihdytyskaistoina. Suunnitelmassa esitetyn yli 40 toimenpiteen kokonaiskustannusarvio on noin 200 000 euroa. Niiden ensisijainen tarkoitus on liikenneturvallisuuden parantaminen, mutta tavoitteena on myös yhtenäisten perusteiden määrittäminen nopeusrajoituksille. – Tämä takaisi sen, että tienkäyttäjän on mahdollista päätellä oikea nopeusrajoitus tien ympäristöstä ja olosuhteista näkemättä nopeusrajoitusmerkkiä. Päätöstä suunnitelman toteuttamisesta ei ole tehty. Ainakaan syksyn talvinopeuksien asentamisen yhteydessä näihin uudistuksiin ei ryhdytä, sanoo selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja, Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang. Juttuun päivitetty 27.9. tien pituus 67 kilometriä faktalaatikossa .   Kustavintien pituus Raision Marjamäestä Kustavin Vuosnaisiin on noin 67 kilometriä. Jalankulku- ja pyörätietä on lähes 10 prosentin tieosuudella eli 6,5 kilometriä. Tien liikennemäärä on Raison päädyssä 8300–10700 ajoneuvoa vuorokaudessa laskien Lemun risteyksen yli 9600 ajoneuvosta Y-tien risteyksen 5900 ja Taivassalon 2230 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kustavissa keskimääräinen ajoneuvomäärä vuorokaudessa on noin 1400. Vuosina 2012–2016 tuli poliisin tietoon 361 Kustavintiellä tapahtunutta onnettomuutta eli noin 72 onnettomuutta vuodessa. Enin osa onnettomuuksista oli peurakolareita, joitta sattui vuosittain 44–60 kappaletta. Tosin jakson viimeisenä vuotena 2016 ei kirjattu yhtään peurakolaria. Jakson alkuvuonna sattui kaksi ja loppuvuonna 2016 yhdeksän henkilövahinko-onnettomuutta. Kymmenenvuotisen (2007–2016) tarkastelujakson aikana ainoa kuolemaan johtanut onnettomuus sattui 2008. Ilman peuraonnettomuuksia omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on viime vuosina pysynyt melko vakiona.