Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Asemantien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma nähtävillä

Mynämäen kunnanvirastossa on parhaillaan nähtävillä maantielain mukainen tiesuunnitelma jalankulku- ja pyöräilyväylästä, joka rakennetaan Asemantien varteen Kurinantien risteyksestä Mynämäen keskustan suuntaan. Nähtävilläoloaika päättyy 1.10., ja tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava sitä ennen Varsinais-Suomen Ely-keskukselle. Tiesuunnitelma on vaihe, jossa voi vaikuttaa yksityiskohtien ratkaisemiseen. Hankkeen perusratkaisut on päätetty toimenpide- eli esisuunnitelmavaiheessa. Kun tiesuunnitelma on Liikennevirastossa hyväksytty, tienpitäjällä on oikeus tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen. Aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa Mynämäki päätti toteuttaa Mynämäen Asemanseudun ja Mietoisten Tavastilan välisen kevyenliikenteen väylän kahdessa osassa. Nyt nähtävillä oleva tiesuunnitelma on kakkosvaiheena toteutettava, ja laadittu teknisen lautakunnan tammikuussa 2018 tekemän päätöksen mukaisesti niin, että Kurinantieltä Asemanseudulle rakennettava osuus toteutetaan tien itäpuolelle. Länsipuolelle eli joen puolelle rakennettuna väylä olisi ollut haastavien pohjaolosuhteiden takia kolme kertaa kalliimpi ja aiheuttanut sortumariskin. Nyt esillä olevan tiesuunnitelman toimenpiteet eivät edellytä pohjanvahvistamistoimenpiteitä. Väylä parantaa merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Suunnitteluosuudella liikennemäärä on noin 1400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus noin 4 prosenttia. Päällysteen leveys on 6,3–7 metriä ja piennarta on vain noin 0,25 cm. Maantie myös valaistaan uuden kevyenliikenteen väylän osuudelta, nykyään valaistusta ei ole.   Pääasiassa osuuden kevyenliikenteen väylä toteutetaan maantiestä erillisenä, mutta joissakin kohdin reunakivellisenä maantien reunaan pihapiirien, olevan kasvillisuuden ja puuston sekä kallioleikkauksen säästämiseksi. Joitakin tonttiliittymiä siirretään. Vallaistentieltä maantien ylitys kevyen liikenteen väylälle hoidetaan keskisaarekkeisella suojatiellä. Maantien oikaisua Raukkaanmäentien kohdalla lähellä jokea ei pystytä tässä yhteydessä toteuttamaan rahoituksen puutteen takia, mutta kevyen liikenteen väylä kulkee kohdassa loivemmin, enemmän erillään tiestä. Koska sekä Asemanseudun ja keskustan välillä jo oleva väylä että Kurinantieltä Tavastilaan suunniteltu väylä kulkevat länsipuolella, tulee väylien yhtymäkohtiin maantien ylityksiä.   Koko hankkeen rakentamiskustannukset ovat 360 000 euroa, josta Mynämäen kunnan osuus on 297 500 euroa ja Ely-keskuksen 42 500 euroa.