Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Viljakauppa pysähdyksissä

Kuluvan satokauden viljasadosta on ehditty myydä vain pieni osa. Kauppa on ollut pysähdyksissä viljelijöiden odottaessa hintojen kehittymistä, todetaan Proagrian kauden viimeisessä kasvutilannekatsauksessa. Kasvukauden sääolojen arvioidaan lisäävän myöhäisten lajikkeiden kylvöinnokkuutta. Viljelijät vertailevat yhä tarkemmin eri kasvuajan lajikkeita sekä viljelyn kannattavuutta. Viljojen hintakehitys on vaikuttamassa viljalajien valintaan. Kiinnostus kauran viljelyyn on kasvussa. Sen sijaan hintapolitiikasta johtuen rukiin viljelyalat eivät lisääntyneet niin paljon kuin hyvät sääolot olisivat antaneet myöten. Lisäksi kiinnostus erikoiskasvien viljelyyn on kasvamassa. Kaksi sääoloiltaan hyvin erilaista kasvukautta on saamassa viljelijät varautumaan yhä enemmän sään ääri-ilmiöihin. Syysviljojen puinnit saatiin päätökseen elokuun lopussa hyvässä säässä. Puintikosteudet olivat viimeisissä erissä yleisesti 16-20 %. Ruissato jäi tavanomaista pienemmäksi lähes koko maassa. Viimeisten ruiserien leipäviljakelpoisuus oli 90–100 prosenttia. Syysvehnän sadon arvioidaan olleen viimeisissä puintierissä useimmilla alueilla 70-80 % keskimääräisestä. Myös syysvehnän laatu oli hyvä viimeisissä erissä. Syysvehnän leipäviljakelpoisuus oli viimeisissä erissä 90–95 prosenttia. Kesän harvojen sateiden ajoittuminen ja maalajierot näkyvät selvästi satotuloksissa. Kevätvehnän viimeisten erien sato jäi tavanomaista pienemmäksi suuressa osassa maata. Varsinais-Suomessa sato jäi huonoksi, sato 40–50 prosenttiin keskimääräisestä. Sadosta oli 75–95 prosenttia leipäviljakelpoista. Rypsin ja rapsin puinnit ovat osin kesken. Puintikosteudet ovat olleet yleisesti 10–18 prosenttia. Kevätöljykasvien sato jää keskimääräistä pienemmäksi, Etelä-Suomen kuivimmilla alueilla jopa 40–60 prosenttiin keskimääräisestä. Sadon laatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Rukiin syyskylvöalan arvioidaan kasvaneen alueella 40–100 prosentilla viime syksystä, syysvehnän noin 50 prosentilla. Myös syysöljykasvien kylvöalan arvioidaan kasvaneen reilusti. Varsinais-Suomessa syysviljojen ja -öljykasvien orastuminen on ollut heikompaa kuivuudesta johtuen. Syysviljoilla on havaittu runsaasti kahukärpäsiä, joita on jouduttu paikoitellen torjumaan useampaan kertaan. Nurmien kasvu on tavanomaista heikompaa, paikoin jopa huonoa. Tosin sateet ovat piristäneet kasvua. Parantuneen kasvun ansiosta 70–95 prosentilla Varsinais-Suomen tiloista korjataan säilörehunurmista kolmas sato, todetaan Proagriasta. Kasvukauden kuivuudesta pahimmin kärsineillä alueilla maan eteläosissa säilörehun kokonaissato jää 50–75 prosenttiin keskimääräisestä kokonaissadosta. Säilörehun laatu arvioidaan tyydyttäväksi koko maassa Säilörehun arvioidaan riittävän vain välttävästi sisäruokintakaudella lähes koko maassa. Pieneksi jäävän säilörehusadon täydentämiseksi huonokasvuisia viljakasvustoja korjattiin kokoviljasäilörehuksi, nurmisatoa korjattiin myös suojavyöhykkeiltä sekä luonnonhoitopelloilta ja olkia korjattiin kuidun saannin takaamiseksi. Väkirehun osuuden ennakoidaan kasvavan rehustuksessa tulevana sisäruokintakautena. Karkearehun niukkuus kotieläintiloilla on lisännyt tilojen välistä rehukauppaa. Luomukasvintuotantotilat ovat vaihtaneet rehuja lantaan luomukotieläintilojen kanssa. Rehuja ostetaan ja kuljetetaan tänä syksynä tavanomaista pidemmän matkan takaa. Etelä-Suomen kuivimmilla alueilla perunasadon arvioidaan jäävän noin 60 prosenttiin keskimääräisestä Sateet ja lämmin sää ovat nopeuttaneet sokerijuurikkaan kasvua, ja paikoin sato voi olla ennätyksellisen suuri. Yleisesti sato on kuitenkin jäämässä määrältään ja laadultaan välttäväksi. Lounais-Suomessa sadon arvioidaan jäävän 60 prosenttiin keskimääräisestä.