Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Maakunnat vaativat Kasitietä osaksi runkoverkkoa

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot ovat tutustuneet maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa ja niiden palvelutasoa koskevaan asetusluonnokseen ja vaativat Kasitietä kokonaisuudessaan osaksi runkoverkkoa. Vaatimusta perustellaan sillä, että valtatie on erittäin tärkeä sekä maan taloudelle että seudulliselle ja paikalliselle liikenteelle. Näissä maakunnissa viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 prosenttia, mikä ylittää valtakunnan keskiarvon. Valtatie 8 on tämän vientiteollisuuden tuotantolinja, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Tiestön peruskorjaukset ja tien ylläpito tulisi suhteuttaa kuljetusten arvoon, ei pelkästään liikennemääriin, toteavat maakunnat yhteisessä kannanotossaan. Kasitiestä runkoverkkoasetusluonnoksessa on mukana Turun ja Porin välinen osuus sekä Alajepuan ja Kokkolan välinen osuus. Näiden osuuksien ohella koko valtatie 8:n pitää kuulua maakuntien lausunnon mukaan maanteiden runkoverkkoon ja ylimpään palvelutasoluokkaan. Kasitie on tärkeä myös tuonnille. Tie on valtaväylä, joka yhdistää länsirannikon teollisuusvyöhykkeen niin kaupunki- ja kuntakeskuksiin kuin satamiin ja lentoasemille. Tien merkitystä korostaa se, että Kokkolan ja Turun välillä ei ole rannikonsuuntaista rautatieyhteyttä. Länsirannikon satamien kautta kulkee 37 prosenttia koko Suomen tavaraviennin arvosta. Satamat palvelevat oman alueen lisäksi myös muuta Suomea ja kansainvälistä transitoa. Valtatie 8 on kansainvälisesti merkittävä yhteys pitkämatkaisille kuljetuksille, minkä vuoksi se sisältyy kokonaisuudessaan ehdotukseen TEN-T:n kattavaksi verkoksi. Valtatietä 8 pitkin kulkevien erikoiskuljetusten määrä ja taloudellinen arvo on huomattava niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tie on tärkeä esimerkiksi tuulivoiman rakentamiseen liittyville erikoiskuljetuksille länsirannikolla. Lisäksi Turun, Naantalin ja Vaasan satamista on henkilöliikennettä Ruotsiin. Kasitiellä on suuri merkitys myös matkailuelinkeinolle. Alueellisella tasolla valtatie 8 on elintärkeä seudulliselle ja paikalliselle liikenteelle, työssäkäyntiliikenteelle, alkutuotannolle ja matkailulle. Tien varsi on melko tasaisesti asutettu. Työssäkäyntiliikenne suuntautuu pääosin kaupunki- ja kuntakeskuksiin, mutta se on merkittävää myös valtatien 8 varrella sijaitsevien maakuntien välillä. Maakunnista potilassiirtokuljetukset tapahtuvat erityisvastuualueiden yliopistollisiin keskussairaaloihin Turkuun ja Ouluun valtatietä 8 pitkin.