Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Yrittäjät kaipaavat kunnalta rohkeutta ja innostusta

Mynämäen yrittäjäyhdistyksen keskiviikkona järjestämässä yrittäjien ja kunnanvaltuutettujen yhteisessä yrittäjäillassa keskiössä oli kunnassa valmisteilla oleva elinvoimaohjelma, jota esitteli elinvoimapäällikkö Juha Liukkonen . – Nyt on se hetki tuoda ajatuksia ohjelmaan, näyttääkö se hyvältä, mitä pitää vielä korjata?, kyseli yrittäjiltä kunnan elinvoimatyöryhmän puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Myllymäki . Yrittäjät toivat kommenteissaan esille tärkeinä asioina niin vuokra-asuntojen kuin uusien yritystenkin saamisen kuntaan. Huolta tunnettiin niin keskustassa tyhjillään olevista liiketiloista kuin siitä, ettei Roukkulin teollisuusalue ole sijainniltaan eikä siisteydeltään kovin hyvä mainosvaltti. Uutta teollisuusaluetta toivottiinkin kaavoitettavan Kasitien toiselle puolelle. Sitä on vaikeuttanut muun muassa eritasoliittymän puute. Aappo Kontu totesi päättäjien joutuvan pohtimaan sitäkin, että tyhjentääkö teollisuusalueen kehittäminen keskustaa entisestään vai tuoko se lisää elinvoimaa myös keskustaan. Teollisuusalueen rakentamisesta kommenteissa oli myös kahta kantaa: osan mielestä kunnan kannattaisi Rauman tapaan rakentaa uusi alue valmiiksi kunnallistekniikkaa myöten, osan mielestä rakentaminen kannattaa tehdä vasta kun tonteille on tiedossa muutama varma tulija. Marianne Jaakkola puolestaan huomautti tyhjänä olevien liiketilojen ongelmaan, että jokainen voi itse vaikuttaa siihen, mitä yrityksiä Mynämäessä on. – Somekeskusteluista näkyy, että ei niitä liikkeiden ovia ole edes avattu. Se kertoo paljon, jos joku ei edes tiedä, että jokin yritys on toiminut täällä jo 20 vuotta. Kunnan markkinoinnissa toivottiin vahvempaa profiloitumista ja markkinointia jollakin uudella tavalla, jota muut eivät ole tehneet. – Keksikää räväkkä slogan ja pistäkää kuntaan, ehdotti yrittäjille yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Marjo-Riitta Martikainen .   Osa esille nousseista asioista on jo valmisteilla olevaan elinvoimaohjelmaan kirjattukin, ja osasta on puhuttu vuosia jos ei vuosikymmeniäkin. Tämä saikin Petri Haanperän kritisoimaan kunnan päättäjiä siitä, että asiat jäävät puheen tasolle. – Ei auta että vain puhutaan, jotain täytyy myös tapahtua. Tilannetta kuvaa hyvin tämä netistä löytämäni lause: Että odottaa asioiden muuttuvan tekemättä mitään, on oikeastaan sama kuin istuisi lentokentällä odottamassa laivaa, hän siteerasi. Elinvoimatyöryhmässä yrittäjien edustajana mukana oleva Martikainen muistutti, että kun ohjelma valmistuu, se myös vastuutetaan eli jokaiselle asialle nimetään vastuutahot. Esko Lehtosen mielestä kunnanviraston toimintaa pitäisi tehostaa tilanteissa, joissa kuntaan tulee tietoon esimerkiksi uusia suunnitelmia teiden rakentamisista. Hän pitää Kasitien liittymäjärjestelyjä epäonnistuneena raskaan liikenteen näkökulmasta, ja näkeekin, että niistä olisi saatu yrittäjäystävällisempiä, jos näkökulmaa olisi tuotu aikaisemmin esille. – Suunnitelmiin on otettava kantaa heti alkuvaiheessa, jolloin niihin vielä pystyy vaikuttamaan. Pekka Myllymäki muistutti, että risteysasiaan on otettu kantaa jo edellisellä valtuustokaudella. – Liikennevirasto toimii koko Suomen alueella, ja ilmoittaa mitä tulee. Me protestoimme kyllä niin paljon kuin voitiin. Näistä käydään kovaa vääntöä, siellä on moni muukin pyytämässä, Myllymäki totesi. Hän totesi tieasioiden olevan pitkän kaaren asioita ja muistutti, että seuraavan lobbauksen vaihe, 2025 liikennepoliittinen selonteko, on alkamassa.   Sari Kantonen myönsi, että tuoreelle valtuutetulle tulee uusia, jo kauemminkin vireillä olleita asioita eteen paljon, ja kiinniottamista riittää. Hän toivoikin että Mynämäessä syntyisi henki, jossa kaikki olisivat mukana pitämässä kunnan edunvalvontaa yllä, kun aistii, että jotakin on tapahtumassa. Me-henkeä kaipasi myös Juha Vanhanen , jonka mielestä esimerkiksi Roukkulin eritasoliittymän tarpeesta pitää saada monelta taholta vahvaa viestiä Ely-keskukseen. – Ely mittaa vain liikennevirtoja, täältä pitää saada sinne tietoa siitä, miten vaikea risteyksestä on kulkea.