Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Masku ei käytä etuosto-oikeuttaan Kankaisten kaupassa

Maskun kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan Kankaisten kartanon ja sen lähialueiden kiinteistökauppaan, jos kiinteistöt myydään kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään annetuilla ehdoilla. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan. Keskustelun kuluessa Hannu Mykrä (sd.) ehdotti, ettei kunta anna pyydettyä etuosto-oikeutta koskevaa ennakkopäätöstä, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana.   Asia oli nyt kunnanhallituksen käsittelyssä toistamiseen. Elokuussa vielä päätettiin äänin 6–3, että kunta ei anna Lakitoimisto Roschierin pyytämää ennakkolausuntoa siitä, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta. Elokuisen käsittelyn jälkeen tilannetta oli selvitetty tarkemmin maankäyttöinsinöörin laatiman kartan perusteella. Kartassa kaupan kohteena olevaa aluetta on verrattu Maskun yleiskaavaan. Selvityksen mukaan alueesta 127 hehtaaria on lähivirkistysaluetta sisältäen muun muassa golf-kentän. Maisemapeltoja on 119 hehtaaria ja maa- ja metsätalousalueita 62 hehtaaria, asuntorakentamiseen on varattu 9 hehtaaria ja loppuosa on suojeltua kartanoaluetta ja muita erillisalueita. Etuostolain mukaan kunta voi käyttää etuosto-oikeutta kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa silloin kun maata hankitaan yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelukäyttöä varten.   Perusteina sille, ettei Maskun kunta käytä etuosto-oikeuttaan on se, että myytävästä osasta voidaan hyödyntää yhdyskuntarakentamiseen vain pieni osa: asuntorakentamiseen varattu 9 hehtaaria, jonka lisäksi maa- ja metsätalousalueita voisi käyttää osittain asuntorakentamiseen tai vaihtomaana. Muilla alueilla on suuret rajoitteet asuntorakentamiseen. Hallitus perustelee päätöstä myös sillä, että virkistysalueet on vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla, joten niiden toiminta on turvattu. Lisäksi kauppaan sisältyvään merkittävään suojeltuun kohteeseen Kankaisten kartanoon liittyy suuret taloudelliset riskit, koska sen realisointi on haastavaa ja ylläpitokustannukset suuret. Kunnanhallitus päätti kuitenkin ilmoittaa tulevalle ostajalle, että kunta on kiinnostunut neuvottelemaan niiden kuuden alueen ostamisesta, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Maskun yhdyskuntarakenteen kehittämisessä.   Suunnitellussa kiinteistökaupassa Stiftelsen för Åbo Akademi, Kankas-stiftelsen ja Ståfast Oy Ab ovat myymässä yhteensä noin 350 hehtaarin alueen kuudella miljoonalla eurolla. Ostavan yhtiön toiminimi on muuttunut. Uusi toiminimi on Tractatus Properties Oy, joka on rekisteröity 15.8.2018.