Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Taivassalolaist meinikki

Emmää kyl oikke asiast pal mittän tiär, mut tahron kummiskin tyänttä lusikkan tohon kovastes kuahuva soppa, nimeltäs Hakkenpää saha alueen myynni torperoittemine valtuustos. Kovaste olla nyt tuntteitte kans liikkel ja vallan tule miäle, etä mitä kauhia ny oikke o tapahtun? Vähinttäs voi ajatel, et se tarjouksen tehny nyssit tapeta ja kunt`mene konkurssi ja tartte liittä Uuttenkaupunkki, ko ei se kunt enä pärjä ko jäi se kauppasumma saamat. Pärstäkerroin ei kuulemma miällyttän vastustaji, kirjot Heikolan poik. Mä tule iha uteliaks, että mimmose näköne se ostaja sit oikke o? Onks sil näppyli naamas ja harva hamppa, vai mimmottos? Kyl niin kaunistes o Uatla pojastaki sanot, ko tituleerattu iha kapellimestariks. Oo se paremp kon kiaroks tylyttämine. Kapellimestarin olemine vaati taitto, et saa orkesteri ohjatuks hyvä lopputulokse. Joku voi nähr se semmosen häirikkön, ko kokoaja keskeyttä,vastusta jonku soitto ja vaati uurestas alotust. Nyy vaa käve semmottos, et se soitto myymisest ei vakuuttanu kaikki valtuutetui ja ei siin piräis olema , mittä ihmelist sillo. Otetti vaa vähä lisäaikka asial. Harjotella lissä ja ko olla tarppeks hyvi kaik tehty, niin saara oikke mahtava lopputulos, mikä kuulu Turkusse ast. Ja takkejakki o kokoukses niinpal käännet. Oo siäl aika viuhina käyny. Kyl ne poja varma ova sen takkis kääntäny semmotispäin ko ova tarppeliseks kattonu. Mää vähä luule, et poja huamasiva, et voi tul vilu sil vanhal kuasil ja ymmärsivä ajois korjat tilantte. Ei se ol mikkä häpiä semmone. Voi voi ko kalatalousneuvoksel o pahamiäli ollu jo vissi 50 vuatta ja jatku vaa. Hän o nii traumatisoitun aikanas ”kunkust” ja sen toimist, et näke viäläki häne haamus nykysis valtuutetuis. Mu ei semmoset kannat ol harmisas, et joku lakikirjan kans valtuustos kulke. Eik se senttä ol tärkkiä asia tommose jääviyre tiättä. Kovast hän näyttä oleva katkera, vaik o siistiny rappioitune kirkonkylä keskusta komial pytinkil. Mahrok hän tarkotta sitä kerrostalo misä o Helsinki hinnoil asunnoi myytävän. Eikä se Vikströmin talo kyl mikkä nii kamal ollu, etei sitä olis voinu siin säilyttä koristuksen kylän kulttuuriperintön. Emmää kyl sitä kiällä, etteikö hän olis tehny kovan tyän aikanas kunna hyväks. Sitä mää vaa en käsit, et menestyvä liikemiästaustane sano, et ostajapari paremppa yrittäjä ei Taivassalo voi saara. Onk hän ny ollenkas lukenu taloustaroi oikkia klasi pääs, vai mikä siin ny oikke o ajatukse juaksus ollu. Tyhjält näyt aikanas Raitti ja aika tyhjält näyttä Saluunaki, vai oliks se nii, et heil o ollu niin kiirus siäl Uureskaupunkis? Nii, tai mikä mää ole mittä sanoma, ko ole vaa käyny kyttämäs ulkopualel. Viime suven ol niin vilu, etei tarkentun men Saluuna ja tänä suven liia kuuma, eikä kukkan ol korjanu tätivainaan pyäräkelkan kummei, et olisin sin päässy Hurmalamäest mukavastes laskettelema. Se o vähä murhelist, et Kiili peru tarjoukses suvel. Mul ol se kutina, et hän olis ollu omias säilyttämä alue kulttuuri perinttö perinteisel saaristorakentamisel, mikä olis kauhian tärkkiä. Sitä mää vaa jäi miättimä, et kuin tol nykysel vuakralaisel ja samal viimesel ostajal ol nii kauhian pitkä vuokrasopimus teht. Kuka tota saha aluet tykkä osta jos siäl o vuakralaine päsmärin seuraava 20 vuat, paitsi vuakralaine ite. No nii tai näin, mut koeteta ny rauhottu ja miätti rakentavaste meijä Hakkenpään rantta ja se Riikari kesätyttö- ja poik ehrotus ol muute iha hyvä, mut siit voi tul joskus harmitust, ko nykyä puhuta kesätyypäst tai-henkilöst, etei sillai sukupuali tuar vahvaste esil. Rantta, siin aallomurtajan päättysse vois laitta sit kalatalousneuvoksel patsas, vähä niinko Kööppenhaminas o mereneito, nii jos häne sit tulis parep miäli, etei tarttis iänkaike katkera ja murhellinen ol ja jos se ”kunkkuki” sit unhottuis. Johanna Anttila