Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Sybimar aloitti kalankasvatusaltaiden rakennustyöt liian aikaisin

Sybimar Oy:n kalankasvatuslaitoksen laajennuksen rakennustyöt Uudessakaupungissa aloitettiin ennen rakennusluvan myöntämistä. Paikalle on ennen luvan saamista asennettu osa rakennuksen sokkeleista ja kalankasvatusaltaista. Luvatonta rakentamista käsiteltiin tämän viikon tiistaina Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnassa. Uudenkaupungin kaupungin rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri tekivät valvontakäynnin kiinteistölle heinäkuun alkupuolella. Rakennustarkastaja lähetti samana päivänä sähköpostitse rakennustöiden keskeytysmääräyksen ja selityspyynnön Sybimarille. Sybimar toimitti seuraavana päivänä kirjallisen selvityksen, jossa yritys perusteli, miksi hankkeeseen on ryhdytty luvatta. Sybimarin selvityksessä kerrottiin muun muassa se, että yritys olisi pakotettu aloittamaan rakentaminen nopeutetulla aikataululla, jotta kalojen hyvinvointi voitaisiin turvata. Sybimar pyysi lupaa rakentaa neljä kesken ollutta kalankasvatusallasta käyttökuntoon ennen rakennusluvan myöntämistä ja ympäristö- ja lupalautakunnan päätöstä. Rakennustarkastaja vastasi viestiin samana päivänä, että lupaa ei voida myöntää, koska se olisi maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Tämän viikon tiistaina kokoontunut Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta päätti jättää rakennustöiden keskeytysmääräyksen voimaan, kunnes hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa. Uudenkaupungin kaupungin rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemen alkuperäisessä esityksessä lupalautakunnalle oli myös, että lautakunta ilmoittaisi asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Pihlajaniemen mukaan poliisille ilmoittamisesta äänestettiin Kari Herhin ehdotuksesta ja lopulta äänin 6-5 lautakunta päätti, että asiasta ei ilmoiteta poliisille. Jos asiasta olisi ilmoitettu poliisille, sitä olisi tutkittu rakentamisrikkomuksena, josta vähimmäisrangaistuksena olisi sakko. Lautakunta veloittaa Sybimarilta rakennusvalvonnan taksan mukaisen 510 euron maksun rakennustyön keskeyttämisestä. Nyt annettua päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutosta voi hakea Turun hallinto-oikeudelta. – Sybimar olisi saanut vähän nopeammin rakennusluvan, jos eivät olisi aloittaneet rakentamista liian aikaisin. Nyt jouduimme odottamaan lautakunnan päätöstä rakennustyön keskeyttämisestä, Pihlajaniemi toteaa. Sybimarin täydennys aiemmin jätettyyn hakemukseen ja siihen pyydettyyn lisäselvitykseen saapui kesällä siten, ettei niitä ehditty Pihlajaniemen mukaan käsittelemään ennen lomia. – Sybimar saa luvan laajennukselle joka tapauksessa, Pihlajaniemi lisää. Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi Sybimarille heinäkuun puolessa välissä luvan kalankasvattamon laajentamiseen. Sybimarilla on voimassa oleva ympäristölupa, voimassa olevan luvan mukaan siellä tuotetaan vuodessa noin 400 00 kiloa kalaa. Sybimarin mukaan rakenteelliset muutokset mahdollistavat kalankasvatuskapasiteetin lisäämisen 700 000 kiloon vuodessa. Avin myöntämä lupa sallii kuitenkin kalankasvatukselle 600 000 kiloon vuodessa. Lupa on voimassa toistaiseksi, mutta rakennuslupa on saatava myös yrityksen kotipaikkakunnan rakennusvalvonnasta.