Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Taajaman pääteitä ei voi katkaista

Mynämäen kunnalle on tehty kuntalaisaloite keskusta-alueen liikenteen rajoittamisesta turvallisuuden ja meluhaitan takia. Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta keskiviikkona. Aloitteessa tuodaan esille keskustaajaman läpi ajavien mopojen ja autojen aiheuttama meteli sekä raskaan liikenteen aiheuttamat vaaratilanteet koululaisille, ja vaaditaan kunnalta toimia saattaa keskustan alue turvalliseksi liikkua ja yöt rauhalliseksi nukkua. Tekninen lautakunta päätyi toteamaan, että Keskuskatu ja Kirkkotie ovat Ely-keskuksen hallinnassa ja hoidossa olevia teitä, ja muista kaduista vastaa kunta. Molemmissa valvovana viranomaisena toimii poliisi. Lautakunta toteaa, että kunta on toiminut aktiivisesti sekä poliisin että Ely-keskuksen suuntaan ja sitä jatketaan edelleen hyvässä yhteistyössä.   Asiaa valmistellut tekninen johtaja Vesa-Matti Eura toteaa taajaman pääteiden olevan merkittäviä liikenteen välittäjiä. Niiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 4500 ajoneuvoa, mitä voi verrata esimerkiksi siihen, että valtatie 8:lla Yläneentien ja Laitilan välisellä osuudella määrä on 6500. Ely-keskus on viime vuosina panostanut teiden liikenneturvallisuuteen. Nopeusrajoitus on asetettu 30–40 kilometriin tunnissa, ja rajoituksia tukemaan on tehty runsaasti erilaisia liikennehidasteita, suojateiden kohtia on kavennettu ja kevyen liikenteen väylät rakennettu korotettuina. Kunta on myös tehnyt poliisille aktiivisesti valvontapyyntöjä kuntalaisilta saatujen palautteiden perusteella. Ely-keskukseen on reklamoitu muun muassa töyssyjen kunnosta. – On tehty aika paljon ratkaisuja, joita liikenteen nopeuksien hidastamiseksi voi tehdä, joten työkaluna on jatkossa valvonta viranomaisten resurssien mukaan. Teiden katkaisu ei näillä liikennemäärillä ole mahdollista, Eura toteaa.