Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Lausunnonantajasta syntyi äänestys U:gin hallituksessa

Maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus käsitteli pedagogisen erityisasiantuntija Inkeri Parviaisen tekemän kunnallisvalituksen asianajokysymystä. Parviainen on tehnyt Turun hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen kaupunginhallituksen päätöksestä, jonka perusteella hallitus päätti jättää tutkimatta tai hylätä Parviaisen oikaisuvaatimuksen liittyen kaupungin hallinnollisen organisaation hyväksymiseen. Samassa yhteydessä Parviaisen entinen virka eli opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan virka lakkautettiin ja perustettiin kaksi uutta virkaa. Parviaisen nykyinen pedagogisen erityisasiantuntijan virka syntyi saman päätöksenteon yhteydessä. Parviainen vaatii Turun hallinto-oikeudesta päätöksen täytäntöönpanon kieltoa, päätöksen kumoamista, hänen aiemman opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan virkasuhteen vahvistamista sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio antoi asian kesäkuussa Asianajotoimisto Astrea Oy:n hoidettavaksi ja ajettavaksi. Päätös asianajotoimiston valinnasta tuli maanantain kaupunginhallitukseen tiedoksi. Tiedoksi tullut asia ei kuitenkaan edennyt pelkällä nuijan kopautuksella. Hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun aikana Mika Sjöblom (kesk.) esitti Raimo Löfstedtin (kok.), Birgitta Runolan (kesk.), Mauri Kontun (kesk.) ja Johanna Kutilan (kok.) kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Perusteluina Sjöblom totesi, että kaupunginhallitus on toimintavaltainen antamaan kaupungin puolesta lausuntoja tilanteessa, jossa oikeustoimen tai muun viranomaisen toimesta on pyydetty kaupungin lausumaa. Sjöblom ehdotti, että lausuman antamista ei ulkoisteta asianajotoimistolle, vaan lausuntoluonnos tuodaan seuraavaan kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuun lopulla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Wala (pro uki) totesi, että tilanteesta äänestetään. Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista, äänestivät jaa, ja ne, jotka kannattivat Sjöblomin ehdotusta asian palauttamisesta, äänestivät ei. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 6–5. Tämän jälkeen Löfstedt esitti Kontun kannattamana, että kaupunginjohtaja Vainion pohjaehdotukseen lisätään, että asiaa koskeva luonnosesitys tuodaan hallituksen elokuun lopun kokouksen käsittelyyn. Asiasta äänestettiin. joten kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen kannalla olleet äänestivät jaa ja Löfstedtin ehdotuksen kannalla olleet äänestivät ei. Äänin 6–5 kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus voitti, joten siihen ei tehty muutoksia ja asianajotoimiston valinta merkittiin tiedoksi.