Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

U:gin elinkaarihankkeen konsulttivalinta markkinaoikeuteen

Uudenkaupungin kaupunginhallitus teki kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan Viikaistenmäen rakennushankkeen elinkaarikonsultiksi valittiin WSP Finland Oy. Nyt päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus kaupungille ja valitus markkinaoikeuteen. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen teki toiseksi konsulttikisassa jäänyt Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Uusikaupunki kilpailutti elinkaarihankkeen konsulttipalvelun hankinnan avoimella menettelynä, koska se ylittää EU-kynnysarvon.   Määräaikaan mennessä tuli Inspiran ja WSP:n tarjoukset, joita molempia kaupunki pyysi täsmentämään. Molemmat tarjoukset olivat täsmennysten jälkeen tarjouspyynnön vastaisia, joten Uusikaupunki siirtyi neuvottelumenettelyyn. Tarjousvertailun jälkeen tarjouskilpailun voittajaksi valittiin WSP. Valintaperusteina olivat hinta-laatusuhde. Nyt Inspira Oy pyytää kaupunkia oikaisemaan hankintapäätöstään. Inspiran mukaan laatuvertailu on toteutettu virheellisesti, tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja lisätietokysymysten esittämiselle asetettu määräaika oli kohtuuttoman lyhyt. Maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti hylätä Inspira Oy:n oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen tekemästä elinkaarihankkeen konsulttipalvelun hankinnasta. Kaupungin mukaan hankintapäätös ei ole virheellinen ja oikaisupäätös tulisi hylätä. Kaupungin mukaan Inspira ei ole perustellut väitettä siitä, että tarjouspyyntö olisi ollut epäselvä ja ristiriitainen hankinnan kohteena olevan henkilökokoonpanon osalta. Inspira pyytää myös markkinaoikeudelta, että se kieltäisi hankintalain perusteella Uuttakaupunkia jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä. Samalla Inspira velvoittaa markkinaoikeuden valituksessaan Uudenkaupungin korvaamaan Inspiran oikeudenkäyntikulut. WSP toimitti markkinaoikeudelle oman lausumansa Inspiran tekemästä valituksessa. WSP:n mukaan markkinaoikeuden tulee jättää tutkimatta Inspiran valitus asetetun määräalan jälkeen tehtynä ja hylätä Inspiran valitus. Uusikaupunki vaatii, että valitus hylätään ja valittaja velvoitetaan korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Samalla kaupunki pyytää, että markkinaoikeus sallii hankintapäätöksen täytäntöönpanon ja hankintasopimuksen tekemisen. Kouluhankkeen eteneminen hidastuu, mikäli markkinaoikeudelta ei saada konsulttivalinnan täytäntöönpanolupaa. Kaupunki toteaa, että hankintasopimuksen teon estämisestä aiheutuisi yleiselle edulle ja osapuolille enemmän haittaa kuin valittajan voiton edut olisivat.