Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Yksi muistutuksista jäi käsittelemättä – Lemun väylää ei aiota siirtää Kirkkotien itäpuolelle

Lemussa rakennetaan parhaillaan uutta kevyen liikenteen väylää Kirkkotien varrelle. Hankkeeseen on kuitenkin tullut erikoinen tilanne, sillä Maskun kunnassa jäi käsittelemättä tammikuussa 2016 yksi kolmesta muistutuksesta. Tiesuunnitelma oli nähtävillä joulukuussa 2015. Kunta otti käsittelyyn kaksi muistutusta, mutta kolmas jäi huomioimatta kunnan saapuneen postin kirjausmenettelyn erehdyksen vuoksi. Nyt muistutuksen tekijä vaatii, että hänen esityksensä käsitellään samalla tavalla kuin muutkin muistutukset. Ely-keskuksen ohjeistuksen mukaan näin pitää toimia. Kuvio etenee niin, että ensin kunta antaa muistutukseen vastineensa ja toimittaa sen Ely-keskukselle. Asia etenee Ely-keskuksen vastineen jälkeen Liikenneviraston käsittelyyn. Tiesuunnitelma on peruttu siltä tieosuudelta, jota muistutus koskee. Kyseistä kohtaa väylähankkeesta ei voi toteuttaa, ennen kuin Liikennevirasto on tehnyt asiassa uuden päätöksen. Muistutuksen tekijä toteaa, ettei hän hyväksy väylälinjausta Kirkkotien länsipuolelle Vainionpään kiinteistön kohdalla, koska väylä ja tiealueen raja menisivät saunarakennuksen nurkalta. Muistutuksen mukaan linjaus heikentää alueen vapaa-ajankäyttöä ja tekee sen tulevaisuudessa lähes rakennuskelvottomaksi. Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei kevyen liikenteen väylän siirtäminen tien itäpuolelle ole mahdollista, koska se edellyttäisi kulkijoilta tien ylittämistä kaksi kertaa. Lautakunnan mukaan väylä on rakennettava koko matkalla tien länsipuolelle, jossa sijaitsevat muun muassa koulu ja pääosa asuinalueista. Lautakunta huomauttaa lisäksi, että uusi väylälinjaus johtaisi siihen, että jo nykyisin jyrkkä kaarre muuttuisi vielä jyrkemmäksi. Lemun väylähankkeen ensimmäisessä osassa rakennetaan reittiä Askaistentieltä Hernetielle ja siitä maantieosa Monnoistentien risteykseen. Optio-osa Montellintien risteykseen piti toteuttaa tänä vuonna siirtämällä rahaa Sopolantien peruskorjauksesta. – Nyt aikataulu muuttuu todennäköisesti niin, että optio-osa toteutetaan vasta ensi vuonna väylän loppuosan rakentamisen yhteydessä, kunnan tekninen johtaja Jukka Niemeläinen sanoo.