Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Hallinto-oikeus kumosi Vaihelan rakennusluvan – Majoitusrakennus toiminut Velkualla 16 vuotta ilman lupaa

Turun hallinto-oikeus on kumonnut Naantalin rakennuslautakunnan joulukuussa 2016 tekemän päätöksen, joka koski Velkualla sijaitsevan Vaihelan kiinteistön majoitusrakennuksen rakennuslupaa. Lautakunta myönsi luvan jo rakennetun majoitusrakennuksen paikallaan pysyttämiseen. Hallinto-oikeus palautti asian rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunta myönsi rakennusluvan Holmberg Group Oy:n hakemuksesta. Samalla yhtiölle myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vähäinen poikkeaminen, jonka mukaan rakennuksen pitää täyttää energiatehokkuuden vaatimukset vuoden 2008 tasolla. Kahden rajanaapurin valituksessa todetaan, että kyseessä on uudisrakennus, jolla ei ole lainvoimaista rakennuslupaa, joten kyse ei ole korjausrakentamisesta. Valituksen mukaan rakennuslupa on myönnetty vaillinaisin tiedoin sekä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä. Valituksessa viitataan myös eurostandardeihin, joiden mukaan kantavissa rakenteissa olisi pitänyt olla vuoden 2013 heinäkuusta lukien CE-merkinnät. Lisäksi valittajat toteavat, että rakennuslautakunta on jättänyt huomioimatta olennaiset paloturvallisuus- ja esteettömyysvaatimukset eikä lupapäätöksen liitteinä ole vesi- ja viemäröintipiirustuksia. – Rakennuslautakunnan päätös loukkaa myös yhdenvertaisuutta. Ilman lainvoimaista rakennuslupaa rakentaminen ja sen jälkikäteinen pysyttäminen uudella rakennusluvalla tulisi myöntää kaikille, mikäli se sallitaan yhdelle, valituksessa todetaan. Hallinto-oikeus kumosi jo elokuussa 2016 lautakunnan syyskuussa 2015 tekemän rakennuslupapäätöksen. Lautakunnan lausunnon mukaan luvan hakija on sen jälkeen täydentänyt hakemustaan energiaselvityksellä ja sitoutunut muuttamaan ensimmäisen kerroksen WC-tilat esteettömiksi. Majoitusrakennus sijaitsee Velkuanmaan saaressa nykyisen Naantalin alueella. Vajaan 500 neliömetrin suuruinen rakennus on kuitenkin rakennettu jo vuosina 2000–2001, jolloin Velkua oli vielä itsenäinen kunta. Ensimmäisen kerran rakennuslupa on myönnetty joulukuussa 2000, jolloin samalla hankkeeseen myönnettiin lupa rakennustyön suorittamiseen, ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Ensimmäinen rakennuslupa ja myös myöhemmin myönnetyt rakennusluvat on kuitenkin kumottu, joten rakennus on edelleen vailla lainvoimaista rakennuslupaa. Hallinto-oikeus toteaa ratkaisunsa perusteluissa, että rakennusluvan myöntäminen on ratkaistava päätöksentekohetkellä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. – Asian arviointiin ei vaikuta se seikka, että rakennustyöt on jo suoritettu. Ottaen huomioon, että kysymys on noin 15 vuotta sitten rakennetusta rakennuksesta, joka ei ominaisuuksiltaan välttämättä kaikilta osin vastaa nykyisin voimassa olevia rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä, rakennusvalvontaviranomaisen olisi tullut edellyttää voimassa olevien säännösten mukaisia selvityksiä, hallinto-oikeus huomauttaa. Hallinto-oikeuden mukaan vasta selvitysten perusteella lautakunnalla on mahdollista arvioida edellytyksiä rakennusluvan myöntämiseen. Majoitusrakennus kuuluu Velkuanmaalla noin 54 hehtaarin suuruiseen Vaihelan tilaan. Alueella on voimassa Velkuanmaan Vaihelan asemakaava, jonka Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2013. Rakennus sijoittuu kaavassa matkailua palvelevien rakennusten alueelle. Kaava on tullut lainvoimaiseksi kesäkuussa 2015.