Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen ei epäile puheenjohtajarikosta

Nousiaisten kunta ei epäile, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jussi Kulmala (oma valtuustoryhmä) olisi luottamushenkilönä toimiessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti kuntalain säännöksen tarkoittamalla tavalla. Asia liittyy Paijula pysyy ja paranee -yhdistyksen talkootyösopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Kuntaan saapui maaliskuussa toimenpideselvityspyyntö, jossa viitattiin siihen, että Kulmala olisi ollut paikalla, kun sopimusta allekirjoitettiin. Kunnanhallitusta ja valtuuston puheenjohtajia pyydettiin selvittämään asian oikeellisuus ja ryhtymään kuntalain määrittelemiin toimiin. Selvityksen laatija vetosi teknisen lautakunnan jäsenten Päivi Rantasen (sd.) ja Juha Nisulan (vas.) antamiin tietoihin. Huhtikuussa hallitus pyysi lautakunnan jäseniltä lausuntoja. Toukokuussa hallitus pyysi lausuntoja vielä kunnanjohtaja  Teemu Heinoselta ja valtuuston puheenjohtajalta Reima Rantaselta (vas.). Samassa kokouksessa Petteri Paananen (kok.) esitti, että hallitus ryhtyy välittömästi kuntalain mukaisiin toimiin sillä perusteella, että Kulmala on ollut tietoinen sopimuksesta, jota ei ole tehty kunnan hallintosäännön mukaisesti. Kesäkuussa hallitus totesi saatujen lausuntojen jälkeen, ettei toimenpideselvityspyyntö anna aihetta jatkotoimiin. Päätöksestä jätettiin kuitenkin oikaisuvaatimus, jossa esitettiin rikostutkinnan käynnistämistä virkavastuun vastaisesta toiminnasta luottamustoimessa. Elokuussa hallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Hallitus yhtyi ulkopuolisen lakiasiantuntijan arvioon siitä, ettei selvitysten perusteella ole syytä epäillä lautakunnan puheenjohtajan virkarikossyyllisyyttä. Syyskuussa oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä tehtiin kunnallisvalitus Turun hallinto-oikeuteen. Nyt kunnanhallitus esittää lausunnossaan valituksen hylkäämistä.