Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Naantalissa aloite virkistysreittien kehittämisestä, palvelusetelistä ja vesien tilasta

Naantalin maanantain valtuuston kokouksessa käsiteltiin useita aloitteita. Jarkko Kanerva (vihr.) jätti aloitteen luontopolkujen ja virkistysreittien kehittämisestä. Aloitteessa kiinnitettiin huomiota nykyisten reittien kuntoon, viitoitukseen ja esteettömyyteen sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien selvittämiseen. Etenkin korona-aikana reittien käyttö on vilkastunut. – Valtio tarjoaa avustusta lähivirkistyspaikkojen kunnossapitoon, Kanerva totesi. Vilhelm Junnila (ps.) jätti aloitteen palvelusetelin laajentamisesta pientaloissa asuvien ikäihmisten aurausavun ja mahdollisten muiden askareiden käyttöönottamiseksi. Seniorikorttia tulisi kehittää kattamaan poikkeusolojen turvavaatimukset huomioivia liikuntamahdollisuuksia. – Ikäihmisiä koskeva palvelutarjonta tulee saattaa yhteen paikkaan helposti asukkaiden saataville, sanotaan aloitteessa. Mikko Rönnholm (sd.) jätti aloitteen siitä, että Naantalin kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin Naantalin aukon sisävesialtaan vesien kuormituksen vähentämiseksi ehdottomalla yhteistoimintaa Merimaskun, Askaisten, Lemun ja Maskun kanssa yhteisesti laadittavasta vesiensuojelusuunnitelmasta ja sen rahoituksesta, johon olisi saatava myös maakunnallista, kansallista ja EU:n tukea. Lukuisia aloitteita merkittiin loppuun käsitellyiksi. Lasse Valtosen (kesk.) aloite vuokra-asuntojen rakentamisesta Livonsaaren-Velkuan alueelle merkittiin loppuun käsitellyksi. Naantalin Vuokratalot ei pysty toteuttamaan asuntojen rakentamista ilman kaupungin tukea. – En olettanut, että Vuokratalot lähtee toteuttamaan ilman kaupungin takausta. Koulun rakentamisella on tietty vetovoima ja vuokra-asunnoille olisi tarvetta, Valtonen sanoi. – Vuokratalot eivät nähneet tähän mahdollisuutta ilman kaupungin merkittävää tukea, totesi Hannu Aalto (sd.) Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen totesi, että hieman laajentaen sanottuna Velkuan Teersalon kaavaa muuttamalla saattaisi olla mahdollista saada kunnon omakotitontteja alueelle. – Naantalin tulisi terävöittää tonttimarkkinointia Rymättylässä ja Velkualla, sanoi Jari-Antti Hörkkö (kesk.). Hannu Raittolan (vas.) monta vuotta sitten jättämä aloite kaupungin omasta uimahallista merkittiin myös loppuun käsitellyksi. Uimahallihanketta ei pidetty tarpeellisena, koska Raision uintikeskus Ulpukka on lähellä ja kaupungissa on uimarantoja ja talviuintipaikkoja. Kaupungissa on toteutettavana Kuparinvuoren halli ja liikuntahalli Kalevanniemen koulun yhteyteen, mitkä hankkeet ainakin ovat ennen mahdollista uimahallihanketta. Viljo Mannerjoen (vihr.) aloite uusiutuvan energian käytöstä kaupungin kiinteistöissä merkittiin niin ikään loppuun käsitellyksi. Tekninen lautakunta on todennut, että Naantali on hyväksynyt ympäristöohjelman, jonka päämääränä on taata Naantalin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoitus olisi myös, että Naantali liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen suunnitelmakaudella 2021–2024. Kaupungin rakentamisen uudiskohteissa on otettu huomioon uusiutuvan energian käyttö. Kaisa Sipposelle myönnettiin ero kummivaltuutetun tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Markus Helenius (sd.). Kummivaltuutettu toimii linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.