Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Oppikirjoista lisäkuluja koulutuksen järjestäjille – Oppilaitoksissa on jo varauduttava oppivelvollisuuden pidentämiseen

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa joudutaan jo nyt varautumaan oppivelvollisuuden laajentamiseen, vaikka lakia ei ole vielä edes hyväksytty. Uudenkaupungin lukion rehtori Esa Pirkola sanoo, että uusi laki on huomioitava vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. – Syyslukukaudesta 2021 alkaen ikäluokka kerrallaan oppikirjat, oppimateriaalit ja -välineet, ylioppilastutkintomaksut ja yli seitsemän kilometrin koulumatkat muuttuvat esityksen mukaisesti opiskelijoille maksuttomiksi. Näistä kustannuksista ainakin oppikirjat, oppimateriaalit ja -välineet, kuten tietokoneet ja varusteet, tulevat koulutuksen järjestäjien maksettaviksi, hän toteaa. Mynämäen lukion rehtori Pekka Leino arvioi, että lukio-opiskelu maksaa noin 2 500 euroa opiskelijaa kohti. – Keskitetysti hankkimalla lukio voi saada materiaalit halvemmalla, mutta rahaa kuluu varmasti myös kunnan järjestämiin koulu- ja opintomatkoihin, jotka tällä hetkellä opiskelija kustantaa itse. Leinon mukaan oppikirjojen kierrätys olisi hankalaa, sillä lukion on varattava aineiden ylioppilaskirjoittajia varten myös kirjoja kurssikirjastoon. Oppimateriaalien hankinta lisää kuluja myös ammatillisissa oppilaitoksissa. Novidan apulaisrehtori Juha Jokinen muistuttaa, että valtio on luvannut vastata syntyvistä kustannuksista. – Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että ministeriön arviot syntyvistä kustannuksista on arvioitu alakanttiin. Jokinen huomauttaa, että oppivälineiden lisäksi myös opinto-ohjauksen sekä opiskeluhuollon lisääntyvät tarpeet kasvattavat kustannuksia.   Oppivelvollisuuden pidentämisen ei odoteta lisäävän lukioiden opiskelijamääriä suuresti. Pirkola sanoo, että jo nyt Uudessakaupungissa noin puolet ikäluokan 9. luokkalaisista hakeutuu lukioon. – Uskoakseni jatkossakin vastaava osuus nuorista hakeutuu lukioon. Mynämäessä opiskelijamäärästä päättää kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä valtuusto. Tämän hetken päätös sisäänotosta on 70 opiskelijaa vuodessa ja alin keskiarvoraja 7,0. Mynämäen lukiossa on tällä hetkellä 152 opiskelijaa, rehtorin mukana lukion nykyisiin tiloihin mahtuisi noin 210 opiskelijaa.   Novidan apulaisrehtori Juha Jokinen sanoo, että on vaikea arvioida, miten paljon oppivelvollisuuden laajentaminen lisää opiskelijamäärää. – Nähtäväksi jää, mikä vaikutus opiskelijamäärään tällä asialla tulee loppujen lopuksi olemaan. – Kaikille yhteishaun kautta Novidaan hakeville oppilaille on ollut opiskelupaikka tarjolla, eikä sen vuoksi kenenkään ole tarvinnut jäädä koulutuksen ulkopuolelle tähänkään mennessä. Hän korostaa, että laki koskee vasta ensi keväänä perusopetuksen päättäviä oppilaita. Lakia ei sovelleta niihin opiskelijoihin, joiden oppivelvollisuus on päättynyt ennen vuotta 2021, vaikka he olisivatkin perusopetuksen jälkeen keskeyttäneet opintonsa ja tämän vuoksi vailla toisen asteen tutkintoa.   Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.