Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöiltä jätevesiselvitys

Mynämäen kunnan ympäristönsuojelu on saanut valmiiksi ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen kartoituksen Mynämäkeen, Maskuun ja Ruskolle laadittavaa jätevesirekisteriä varten. Kiinteistöille lähetetään jäteveden käsittelyä koskeva selvityspyyntö lähiviikkojen aikana. – Kirjeitä lähtee kaikkiaan noin 2000, arvioi ympäristösihteeri Laura Ahtiainen . Kirjeet lähetetään loka-marraskuun aikana ensisijaisesti niille kiinteistöjen omistajille, joilla on rakennuksia pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Niillä jätevesijärjestelmän on pitänyt täyttää lainsäädännön puhdistusvaatimukset 1.11.2019 alkaen. Selvityspyyntö ei ole vielä kehotus laittaa jätevesijärjestelmää kuntoon, mutta hyvä muistutus asukkaille, että pilaantumiselle herkillä ranta- ja pohjavesialueilla lainsäädäntö on nyt voimassa. – Esimerkiksi pelkät saostuskaivot eivät riitä täyttämään lainsäädännön vaatimuksia, jos kiinteistöllä on vesivessa. Ranta- ja pohjavesialueilla nämä vanhat järjestelmät pitäisi kunnostaa mahdollisimman pian, Ahtiainen muistuttaa. Selvityspyyntöjen tarkoituksena on luoda kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käyttöön jätevesirekisteri, joka sujuvoittaa jätevesien käsittelyn valvontaa. Selvitysten perusteella arvioidaan jäteveden käsittelyn riittävyys ja annetaan tarvittaessa ohjeistusta saneerausta varten. Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla jätevesiremontille ei ole säädetty määräaikaa vaan niitä tehdään talon muiden remonttien yhteydessä. Koska jätevesiremontti on luvanvarainen, päivitetään jätevesirekisteriä näiden kiinteistöjen osalta aina lupapäätösten mukaan. Tietoja kerää Mynämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka on vuoden 2019 alusta alkaen vastannut myös Ruskon, Maskun ja Nousiaisten kuntien ympäristönsuojelupalveluista. – Jätevesiselvitysten avulla saamme kattavan, ajantasaisen tilanteen jäteveden käsittelystä etenkin pilaantumiselle herkillä ranta- ja pohjavesialueilla, Laura Ahtiainen toteaa.   Kaikkien kirjeen saavien toivotaan vastaavan selvityspyyntöön. Ahtiainen muistuttaa, että myös kunnalliseen viemäriin liittyneiden tai toisaalta asumattomien tai käyttökelvottomien kiinteistöjen tiedot olisi hyvä saada rekisteriin, jotta jatkossa näiltä ei tietoja kysellä. Jos jätevesijärjestelmä on kunnossa ja sillä on kunnan myöntämä toimenpidelupa, riittää että ilmoittaa lupanumeron eikä erillistä selvitystä tarvitse täyttää. – Kaikkiin selvityspyyntöihin tulisikin vastata, vaikka jätevesijärjestelmä olisi kunnossa tai kiinteistön rakennukset eivät olisikaan ranta- tai pohjavesialueella. Kiinteistöt on rajattu karttatarkastelun perusteella, joten niissä voi olla tarkkuusvirheitä, Ahtiainen huomauttaa.   Kiinteistön jätevesien käsittelyä koskevan selvityspyynnön voi palauttaa postitse, toimittamalla sen kunnanvirastoon tai lähettämällä sen skannattuna sähköpostilla kirjeessä olevien ohjeiden mukaan. Lomakkeita saa kirjeen mukana, tulostettua kunnan nettisivuilta sekä kuntien virastoista. Kiinteistöllä tulee aina säilyttää kirjallinen jätevesiselvitys, joten selvityslomakkeesta kannattaa jättää itselle kopio.   Jätevesirekisteriä kootaan yhteistyössä Valonian kanssa. Lisätietoa lomakkeen täyttämisestä voi tarvittaessa kysyä Valonian asiantuntijalta Katariina Yli-Heikkilältä , jolta saa myös yleistä neuvontaa jätevesien käsittelystä. Jos jätevesiremonttiin ryhdytään, on siihen haettava toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta. Luvan liitteeksi tarvitaan jätevesisuunnitelma. Lisätietoja jätevesien käsittelystä saa myös www.valonia.fi/jatevesi