Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiaisten talkootarjous ei kelpaa Paijulan yhdistykselle

Kiista Paijulan koulun talkootyökorvauksesta jatkuu Nousiaisissa. Paijula pysyy ja paranee -yhdistys vaatii oikaisua kunnanhallituksen päätökseen, jonka mukaan kunta olisi valmis maksamaan talkootyöstä 15 euron tuntikorvauksen eli noin 15 000 euroa. Talkootyösopimukseen kirjattiin tuntihinnaksi 25 euroa. Yhdistyksen mukaan päätös on lainvastainen. Kunta on todennut, ettei korvauksen maksamiseen voida suostua, koska entisellä teknisellä johtajalla ei ollut toimivaltaa sopimuksen allekirjoittamiseen. Silti kunta tarjoaa alennettua tuntihintaa. – Yhdistys pyytää kuntaa tarkentamaan, mihin korvaus perustuu. Vastikkeen maksaminen ilman sopimusta ei perustu lakiin. Yhdistys katsoo, että vaikka kunta perustaisi päätöksensä siihen, että tekninen johtaja on ylittänyt toimivaltansa, kunta on velvollinen suorittamaan vahingonkorvauksena yhdistykselle sopimuksen mukaisen suorituksen, oikaisuvaatimuksessa todetaan. Yhdistys on kunnan kanssa eri mieltä siitä, oliko teknisellä johtajalla valtuus sopimuksen allekirjoittamiseen. – Yhdistyksen käsityksen mukaan tekninen johtaja vastaa kaikkien toimialaansa liittyvien sopimusten allekirjoittamisesta niiden arvosta riippumatta. Yhdistyksellä ei ole ollut mitään perusteltua syytä epäillä teknisen johtajan toimivaltaa allekirjoittaa yhdistyksen ja kunnan välistä talkootyösopimusta. Sopimuksen tekohetkellä voimassa olleessa hallintosäännössä ei ole selvitystä päätösvaltarajoista. Yhdistys ei ole tiennyt, että vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista olisi löytynyt maininta päätösvaltarajoista tai siitä, olisiko rajoja tullut soveltaa tähän sopimukseen. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että yhdistys on voinut luottaa teknisen johtajan arvioon omasta toimivallastaan. – Teknisellä osastolla ei ole ollut tapana tehdä viranhaltijapäätöksiä yksittäisistä hankinnoista, jotka ovat osa suurempaa valtuuston vahvistamaa kokonaishanketta. Paijulan koulun korjaukseen liittyvän hankkeen osalta ei ole tehty yhtä määrärahan ulkopuolista hankintapäätöstä lukuun ottamatta muita hankintoja koskevia viranhaltijapäätöksiä. Tämä on ollut yhdistyksen käsityksen mukaan kunnan viranhaltijan vakiintunut käytäntö, yhdistys toteaa. Yhdistyksen mukaan viranhaltijapäätöksen puuttuminen ei vapauta kuntaa sopimuksen sitovuudesta. – Menettely ei täytä kunnan hallinnolle asetettavia vaatimuksia ennakoitavuudesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Yhdistyksellä on ollut perusteltu syy luottaa sopimuksen sitovuuteen, koska sopimusta on lähdetty soveltamaan jo vuonna 2018 ja molemmat osapuolet ovat noudattaneet sen ehtoja. Yhdistys pitää virheellisenä väitettä, jonka mukaan kunta ei tiennyt talkootyösopimuksesta. – Talkootyön tekemistä osana Paijulan koulun saneeraushanketta on käsitelty hankkeen kustannuslaskelmissa ja valtuuston määrärahapäätöksessä, joten talkootyö on ollut luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla tiedossa. Talkootyötä on tehty julkisesti ja on selvää, ettei tällaista työtä ole voitu tehdä ilman sopimusta, yhdistys huomauttaa. Yhdistyksen mukaan kyse on kunnan sisäisen tiedottamisen ongelmista, jos viranhaltijat ja luottamushenkilöt eivät ole tienneet talkoosopimuksesta. – Kunta on esittänyt, että sopimus on salattu viranhaltijoilta ja luottamusmiehiltä. Yhdistys ei ole ollut velvollinen huolehtimaan kunnan viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden tiedottamisesta sopimuksen osalta. Yhdistyksellä on ollut oikeus luottaa siihen, että kunnan sisäinen päätöksentekoprosessi ja asiakirjahallinto on asianmukaisesti järjestetty. Jos kunta ei oikaise päätöstään, yhdistys vaatii sopimuksen mukaista korvausta kuluineen ja viivästyskorkoineen. Lisäksi yhdistys vaatii, että kunta korvaa muun sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon. Yhdistys puuttuu lisäksi luottamushenkilön jättämään eriävään mielipiteeseen. – Siinä esitetään yhdistystä kohtaan perättömiä syytöksiä taloudellisen edun tavoittelusta. Perättömän väitteen toisesta esittänyt voi syyllistyä kunnianloukkaukseen. Koska yhdistys on kooltaan pieni ja henkilöityy helposti asianhoitajiinsa, voidaan kunnianloukkauksen tulkita kohdistuvan yhdistyksen jäseniin tai hallitukseen. Esittämällä perättömän väitteen luottamushenkilö laiminlyö kuntalain mukaista käyttäytymisvelvollisuutta koskevaa säännöstä, jonka mukaan luottamustehtävässä tulee toimia arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.