Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Petovaarasta johtuvia kuljetuksia jatketaan

Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti syyskuun kokouksessaan, että koululaisten kuljetuksia petovaaran vuoksi tai saattoavustuksia voidaan myöntää 2.11.2020–19.2.2021 väliseksi ajaksi, jos huoltajat sitä kirjallisesti perusteluineen anovat, ja valmistelussa mainitut kriteerit täyttyvät. Päätöksen kuljetuksen tai saattoavustuksen myöntämisestä tekee kasvatus- ja sivistysjohtaja. Kriteerien mukaan kuljetus voidaan myöntää selkeän ja todennetun susihavainnon ja pysyvän susivaaran perusteella. Kuljetusta ei myönnetä valaistuille tieosuuksille. Koulukuljetusyhdyshenkilön lomautusjakson vuoksi hakemukset on toimitettava kasvatus- ja sivistysjohtajalle 2.10. mennessä, mikäli kuljetusta haetaan 2.11. alkaen. Lautakunta on päätöksenteon pohjana käyttänyt Mynämäen riistanhoitoyhdistyksen suurpetolausuntoa.   Riistanhoitoyhdistyksen syyskuun puolessa välissä antaman lausunnon mukaan alueella liikkuvien susien määrä on merkittävästi lisääntynyt verrattuna vuoteen 2019, eikä enää voida selkeästi määrittää pääsääntöistä ydinreviirialuetta. Susien tarkkaa yksilömäärää tai selkeää laumakoostumusta Mynämäen alueella ei pystytä tällä hetkellä varmuudella osoittamaan, mutta lumijälkihavaintojen alkaessa saadaan tarkempaa tietoa. Lausunnon mukaan viimeisen Luonnonvarakeskuksen toimesta tehdyn susien dna-tutkimuksen perusteella on todettu uuden susilauman tai pentueen muodostuneen Mynämäen riistanhoitoyhdistyksen itäiseen osaan. Se liikkuu pääsääntöisesti Yläneentien etelä- ja pohjoispuolella. Dna-tutkimuksen mukaan laumassa on kahdeksan eri yksilöä.   Tarkistettuja susihavaintoja on lausunnon mukaan edelleen tehty kuluneen vuoden aikana riistanhoitoyhdistyksen koillisosissa: Hirvijärvi, Tapaninen, Karjala, Lemmi sekä Laajoki. Lisäksi on useita havaintoja ainakin yhdestä susiyksilöstä alueen lounaisosissa Mietoisissa, Korvensuussa ja Härmässuolla. Edelleen on kuluneen kauden aikana havaittu susiyksilöitä alueen pohjoisosissa Laitilan rajan tuntumassa Karjalassa, Lemmillä ja Kivikylässä. Nämä saattavat lausunnon mukaan kuulua niin sanottuun Laitilan Kaivolan laumaan. Mynämäen niin sanotun vanhan ydinreviirialueen ulkopuolella liikkuvia susiyksilöitä on todettu yhä enenevässä määrin, ja sudet liikkuvat myös Yläneelle, Nousiaisiin ja Laitilaan.