Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Urposen väitöskirjan teemana uskonnollisen musiikin opetus

Mynämäen seurakunnan kanttori Jenni Urponen tarkastelee väitöskirjassaan uskonnollisen musiikin ulottuvuuksia ja asemaa perusopetuksen alakoululuokkien evankelisluterilaisen uskonnon ja musiikin oppikirjoissa, jotka on julkaistu noudattamaan ja toteuttamaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 -asiakirjaa. Kyseessä on empiirinen ja käytännöllisesti orientoitunut uskonnonpedagogiikan alan oppimateriaalitutkimus, jonka lähdeaineistona on neljän musiikin ja kolmen evankelisluterilaisen uskonnon suomenkielisen oppikirjasarjan 24 oppikirjaa vuosilta 2004–2012. Oppikirjateksteihin kohdistui kaksi erillistä analyysia. Ensimmäisen avulla hahmoteltiin uskonnolliseen musiikkiin liittyviä oppikirjatekstikokonaisuuksien pääteemoja ja toisen välityksellä jäsennettiin ilmauksia. Lauluja kategorisoitiin myös laulukokoelmalähteistön avulla. Lopuksi tarkasteltiin sanoitusten keskeisiä aiheistoja. Oppikirjatekstit kuvaavat ensisijaisesti kristilliseen perinteeseen nojautuvaa institutionaalista uskonnollista musiikkia. Laulustoaineiston jäsentäminen empiirisesti osoitti uskonnollisen laulun moninaisuuden ja rajojen liikkuvuuden. Oppikirjalaulustoanalyysin perusteella muodostettiin 13 erilaista uskontoon liittyvää laulutyyppiä, joista viisi on määriteltävissä varsinaisiksi kristinuskon mukaisiksi uskonnollisiksi lauluiksi. Muita ovat uskonnollisaiheiset, uskonnollissävytteiset, hengellissävytteiset, maallistetut uskonnolliset, muut laulut ja ei-kristillisten uskontojen signaalisanoja sisältävät laulut. Pääteemojen perusteella uskonnolliset laulut on jaoteltavissa juhlalauluiksi, luonto- ja vuodenaikalauluiksi, kansallisiksi lauluiksi, eettisiksi lauluiksi, raamattulauluiksi, perusturvallisuutta tukeviksi lauluiksi, rukouslauluiksi, kristillisiksi yhteisölauluiksi ja tuonpuoleisuudesta kertoviksi lauluiksi. Lauluista suurin osa liittyy juhla-aikoihin. Tällä vuosituhannella on uskonnon ja uskonnollisen kulttuurin asemasta perusopetuksessa keskusteltaessa sivuttu säännöllisesti virsiä. Urposen mukaan uskonnonopetuksen ja sen oppiaineksen näkökulmasta virsidebatti on näyttäytynyt kuitenkin yksipuolisena ja uskonnollisen laulun näkökulmasta kapea-alaisena. Suomalaisessa uskonnonpedagogiikassa on vähän pohdittu uskonnollista musiikkia oppiaineksena, musiikin pedagogisia mahdollisuuksia uskonnonopetuksessa tai vastaavasti uskonnollisten aiheiden paikkaa musiikinopetuksessa.