Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

U:gin Sihy lämmitetään pääosin maalämmöllä – uimahalli on sihyn energiasyöppö

Uudenkaupungin sihy-illassa keskityttiin torstaina tulevan sihy-keskuksen elinkaareen sekä energiaratkaisuihin. Molempia esittelivät tilaisuudessa hankkeen urakoitsija ja palveluntuottaja SRV Rakennus Oy. Yksikön johtaja Saku Kosonen SRV:stä kertoi tilaisuuteen osallistuneille elinkaarimallista. Hän kertoi elinkaarirakentamisen lisääntyneen voimakkaasti Suomessa. Elinkaarihankkeessa tehdään paitsi KVR-urakkasopimus, myös palvelusopimus, joka Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen osalta on tehty 20 vuodeksi viiden vuoden optiolla. SRV:n vastuulla on siis paitsi keskuksen suunnittelu ja rakentaminen, myös sen ylläpitäminen. – Kun hankkeen toteuttaja vastaa kiinteistön ylläpidosta, kunta voi keskittyä enemmän palveluiden tuottamiseen, Kosonen sanoi. – Elinkaarirakentamisessa riskiä kantaa se, jolla on parhaat kyvyt sitä kantaa, Kosonen sanoi. Jere Pirhonen SRV:stä vakuutti, että kun yritys on rakennuksesta elinkaarihankkeen mukaisesti 20 vuotta vastuussa, ei olisi järkevää rakentaa sitä huonosti. – Me ei todellakaan tehdä rakennusta Uuteenkaupunkiin vain 20 vuodeksi, vaan paljon pidemmäksi aikaa, Pirhonen sanoi. Pirhonen sanoi, että sekä sihyyn valittavat rakennusmateriaalit ja myös valittavat energiaratkaisut vaikuttavat rakennuksen elinkaareen. – Tiedämme, että Uusikaupunki on Hinku-kunta, ja nämä energiaratkaisut tukevat hiilineutraaleja tavoitteita. Pirhonen kertoi, että sihy-keskuksen lämmitysenergiasta 85 prosenttia tuotetaan maalämmöllä ja jäähdytysenergia tuotetaan täysin maalämmöllä. Osan sähköstä rakennus hankkii katolta, eri aurinkopaneelien avulla. Aurinkosähkön osuus on noin 12,5 prosenttia kiinteistön sähköstä. Maalämmön mahdollistamiseksi keskuksen ulkopuolelle tehdään kymmeniä maalämpökaivoja. Tukimuodoksi on tulossa myös kaukolämpö, joka on Pirhosen mukaan myös niin sanottu varajärjestelmä. Pirhosen mukaan SRV:n energiaratkaisumalli säästää varoja kolme miljoonaa euroa palvelusopimuksen aikana, vaikka rakentamisekustannukset ovatkin suuremmat kuin pelkän kaukolämmön. Sivisitys- ja hyvinvointikeskuksessa eniten energiaa kuluttaa uimahalli. – On aika helppoa rakentaa koulu ja sanoa että sen energiatehokkuusluku on tämä, mutta tässä Uudenkaupungin hankkeessa on niin paljon kaikkea, erilaisia käyttäjiä eri puolella rakennusta. – Uimahalliosassa energiankulutus on valtavaa: on lämmitystä, kuivatusta, veden kulutusta ja sähköäkin. Miten vettä suodatetaan ja miten kierrätetään, se on yksi isoimmista elementeistä koko hankkeessa. SRV on päätynyt ratkaisuun, jossa allastilan ilmanvaihdosta huolehditaan lämpöpumpulla ja kiertoilmalla. Jäteveden lämmöntalteenotosta huolehditaan lämpöpumpulla ja lisäksi altaiden suodattimien huuhteluvettä kierrätetään. Yleisö oli kiinnostunut muun muassa siitä miten paikalliset yritykset pääsisivät mukaan sihyn rakentamiseen. SRV Rakennus kertoi käyttävänsä urakoissaan alihankkijoita, ja Saku Kosonen mainitsi, että useissa heidän aikaisemmissa hankkeissaan on ollut mukana myös paikallisia yrityksiä. Myös muun muassa rakennuksen esteettömyys kiinnosti sekä tuleva värimaailma ja myös rakennukseen hankittava taide.