Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sairaanhoitopiiri sote-lausunnossa: Hoidon taso vaihtelisi maakunnassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vaatii yliopistosairaalan ja erityistason erikoissairaanhoidon turvaamista sote-ratkaisussa. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti lausunnostaan tiistain kokouksessaan. Sairaanhoitopiiri on tyytymätön lakiesityksiin, joilla aiotaan korvata nykyinen erikoissairaanhoitolaki. Piiri pitää esitystä ongelmallisena, koska se asettaa yliopistosairaalamaakunnat samalle viivalle kuin keskussairaalamaakunnat. Yliopistosairaalat ovat keskeisessä asemassa vaativan tason sairaanhoidossa. Ne myös kehittävät ja koordinoivat erikoissairaanhoitoa erityisvastuualueellaan ja toimivat opetussairaalana. Näistä näkökulmista sairaanhoitopiiri esittää merkittäviä muutoksia valtioneuvoston esitykseen. Sairaanhoitopiiri vaatii, että sairaalan ja lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston yhteistyö kirjataan lakiin. Se tarkoittaa käytännössä, että yliopisto osallistuu yliopistosairaalan hallintoon. Myös mahdollisuus yhteiseen henkilöstöön ja toimintaan halutaan säilyttää. Sairaanhoitopiiri pitää sote-esitystä kaikkiaan epäselvänä. Lakiluonnos jättää avoimeksi peruskysymyksen, miten maakunta järjestää sosiaali-ja terveyspalvelujen tuotannon. Piiri epäilee tämän johtavan ihmisten eriarvoisuuteen. – Erityisesti sairauksissa, joissa ei ole kansallista näkemystä, on vaarana, että maakunnissa päädytään erilaisiin ratkaisuihin. Tällöin hoidon toteutus ja saatavuus vaihtelevat, mikä heikentää yhdenvertaisuutta. Laeilla on varmistettava, että asiantuntevuus otetaan huomioon, lausunnossa todetaan. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan palveluiden tehokas ja laadukas tuottaminen edellyttää kuitenkin erikoisairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden nykyistä syvempää integraatiota. Sama pätee toiminnan kansalliseen ja alueelliseen keskittämiseen. Piiri toivoo, että lakiesitys määrittelee sote-maakunnista muodostettavat viisi yhteistyöaluetta vastaamaan nykyisiä yliopistosairaaloiden erityisvastuualueita.   Huom. Korjattu jälkikäteen otsikosta yksi sana