Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Ely-keskus ei moiti Nousiaista vesikriisistä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen, joka koskee hallintokantelua Nousiaisten kunnan ja Nousiaisten Vesi Oy:n toiminnasta vuoden 2018 vesihuollon häiriötilanteessa. Ely-keskus on arvioinut hallintokantelun johdosta sen valvontavaltaan kuuluvien kunnan ja vesihuoltolaitoksen mukaisten tehtävien hoitamisen lainmukaisuutta. Päätöksessä on käsitelty kunnan ja yhtiön toimintaa epidemiaepäilystä ilmoittamisessa ja tiedottamisessa, kunnan ja vesiyhtiön toimintaa velvoitteidensa mukaisesti ja vesikriisin hoidon tapahtumista vesihuoltolain mukaisen häirintäsuunnitelman mukaisesti, vesijohtoverkoston ylläpidon asianmukaisuutta, johtosuhteiden epäselvyyttä sekä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen asianmukaisuutta. Ely-keskuksen mukaan Nousiaisten kunnan ja Nousiaisten Vesi Oy:n toiminnassa vesikriisin hoidossa on pääosin toimittu vesihuoltolain velvoitteiden mukaisesti. Ely-keskus kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että yhtiön on tarpeen päivittää valmiussuunnitelmansa ja varavedenhankintasuunnitelmansa ottaen huomioon niiden osittaisen päällekkäisyyden ja tapahtuneen vesilaitoksen yhtiöittämisen vaikutukset. Ely-keskuksen mukaan kantelu ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Ely-keskuksen päätöksen jälkeen kaikki vesihuollon häiriötilannetta koskevat valitukset ja kantelut on ratkaistu, eikä asioita ole enää vireillä hallinto-oikeudessa, aluehallintovirastossa tai Ely-keskuksessa.