Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kylätalo Mietolaa ei pistetä myyntiin

Mynämäki tasapainottaa talouttaan muun muassa myymällä sata hehtaaria metsää ja kolme kiinteistöä sekä lomauttamalla henkilöstöä vuosina 2020–2021. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämän talouden tasapainottamissuunnitelman maanantaisessa kokouksessaan. Keskustelun kuluessa tehtiin kahdeksan muutosesitystä, joista kuudesta äänestettiin ja kaksi hyväksyttiin yksimielisesti.   Äänestyksissä poistettiin talouden tasapainottamistyöryhmän ja kunnanhallituksen esittämältä kiinteistöjen myyntilistalta Kylätalo Mietola lähes yksimielisesti äänin 29–1. Ainoastaan Mynämäki 3000-ryhmän Taina Laitinen äänesti myynnin puolesta. Mietola otettiin äänestykseen Hanna Silvaanin (kesk.) esityksestä, mutta poistaminen sisältyi myös Kokoomuksen ryhmän muutosesityksiin. Yksimielisesti hyväksyttiin Kimmo Karkoisen (ps.) esitys siitä, että yhdistyksiltä tiedustellaan halukkuutta Kylätalo Mietolan ostamiseen. Mietolassa toimii itsepalvelukirjasto, nuokkari ja yhdistystiloja.   Lisäsäästöinä kokoomuksen ryhmä esitti, että Kivijärven sauna myydään ja yksityisteiden avustukset puolitetaan, mutta esitykset kaatuivat äänin 23–7. Sen sijaan kokoomuksen esitys siitä, että sivistystoimen säästölistalta poistetaan 1.-2. -luokkien tuntijaon supistaminen, tuli äänestyksessä hyväksytyksi luvuin 16–13. Supistaminen olisi vähentänyt matematiikan tai kuvaamataidon opetusta. Samoin hyväksytyksi tuli kokoomuksen esitys luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden puolittamisesta valtuustokauden loppuun asti äänin 22–0, 8 tyhjää.   Metsän myynnistä arvoidaan kertyvän 375 000 euroa. Tämän vuoden tuloihin kirjautuu myös käytöstä poistetun Ihalaisten koulun myyminen. Kunta sai siitä nettihuutokaupassa 21 500 euron tarjoushinnan, ja valtuusto hyväksyi kaupan maanantaina. Myyntilistalla olevasta Huolin koulusta arvioidaan saatavan 50 000 euroa ja Hiirenkorvan päiväkodista 150 000 euroa. Molemmat kiinteistöt ovat tällä hetkellä tyhjillään.   Suuri osa valtuuston hyväksymistä säästöistä kertyy hallinto-osaston, sivistystoimen ja teknisen toimen henkilöstön lomautuksista. Kertaluonteista säästöä niistä tulee kuluvana vuonna 108 000 euroa ja ensi vuonna 119 000 euroa. Säästö merkitsee osassa palveluita supistuksia lomautusten aikana. Lisäksi on laskettu Huolin koulun lakkauttamisesta ja oppilaiden siirtämisestä osaksi Laurin yhtenäiskoulua kertyvän henkilöstösäästöä vuositasolla 71 000 euroa. Kuluvana vuonna säästettiin 22 000 euroa, kun nuoria ei palkattu kesätöihin koronaepidemian aikana. Pieni säästösumma siitä, että erikoiskirjastovirkailijalle palkataan vain osa-aikainen sijainen, mikä merkitsee kirjastojen aukioloaikojen supistumista. Hallinto-osastolle kertyy vuosittainen 12 000 euron säästö, kun kunta ei enää maksa avustusta Tainiolan Palvelutalosäätiön uima-altaan kuluihin. Tilalaitokselle kertyy 40 000 euron vuosittainen säästö, kun kun koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään kunnan omiin tiloihin ja Irjantalon ulkoinen vuokra jää pois. Tähän kohtaan valtuusto lisäsi Hanna Silvaanin esityksestä äänin 30-0 myös kirjauksen siitä, että jos kunta lopettaa Irjantalon käytön, pitää tutkia myös mihin nuorisotoimi siirtyy. Talouden tasapainottamisohjelmaan on etsitty säästöjä monista pienistäkin menoista kuten siitä että erotaan Turun kauppakamarin jäsenyydestä, ei koroteta luottamuselinten kokouspalkkiota, vähennetään kokousten ja tilaisuuksien tarjoiluja, vähennetään lehtitilauksia ja haetaan kunniamerkit vain kerran valtuustokaudessa. Valtuusto lisäsi säästölistalle kokouksessaan Aappo Kontun (kesk.) ehdotuksesta myös 100 000 euron säästön, joka kertyy, kun Laurin koulun keittiö peruskorjataan keskuskeittiöksi, joka korvaa myös terveyskeskuksen keittiön.   Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta talouden tasapainottamisohjelmassa ei ole summia vaan todetaan, että yhtymältä edellytetään konsulttiselvitysten mukaisia toimenpiteitä, mutta koska säästöt toteutuvat viiveellä, niitä ei ohjelmassa vielä voida esittää.   Tulojen lisäyksenä tasapainottamisohjelmassa on omaisuuden myynnin lisäksi kirjattu harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, jota haetaan valtiolta kaksi miljoonaa euroa.   Mynämäen kunnan talous on ollut alijäämäinen joka vuosi 2011–15. Tuloveroprosenttia on korotettu vuoteen 2015 mennessä 1,5 prosenttiyksikköä ja 0,25 prosenttiyksikköä vielä vuodelle 2020. Vuodet 2016–17 olivat ylijäämäisiä, mutta viimeiset vuodet 2018 ja 2019 taas huomattavan alijäämäisiä. Kunnan taseessa olisi nyt 7 miljoonaa alijäämää, ellei vuodelta 2017 olisi kirjattu vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä 10 miljoonan euron myyntivoittoa sekä vuodesta 2010 lähtien kertynyttä 1,5 miljoonan euron myyntivoittoa kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä. Kaikki viime vuosien investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainalla. Lainamäärä oli viime vuonna asukasta kohti noin 500 euroa enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet sosiaali- ja terveystoimen menojen poikkeuksellisen suuri kasvu ja verotulojen ennakoitua huonompi kehitys. Koronakriisi heikentää tilannetta entisestään.