Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Päivähoito ja kouluverkko tulevat pohdintaan – Tarkastuslautakunnalta tukku havaintoja Nousiaisissa

Nousiaisten tarkastuslautakunta on esittänyt tukun havaintoja ja huomioita viime vuoden arviointikertomuksessaan. Kunnanhallitus antoi kymmenen kohdan listaan selvityksen toimenpiteistä. Lapsimäärä varhaiskasvatuksessa näyttää vähenevän niin, että jatkossa päivähoito on mahdollista pelkästään kunnan omilla resursseilla. Pilke-päiväkodin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen uusiminen on tulossa päätöksentekoon loppusyksyn aikana. Kouluverkkoa tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2022, jolloin on enemmän tietoa, mihin perusopetuksen oppilasmäärä asettuu. Nyt näyttää siltä, ettei Nousiaisissa ja lähikunnissa suositun lukion oppilasmäärä ole laskusuunnassa. Kunta on ollut yhteydessä rakennuttajiin, tarkastellut tonttihinnoittelua ja käynyt yksittäisten toimijoiden kanssa neuvotteluja asumismuotojen monipuolistamiseksi. Lisäksi liikuntahallin ja yhtenäiskoulun markkinointiin kiinnitetään huomiota positiivisen kuntakuvan edistämiseksi. Talouden tasapainottamisohjelmassa ei tarkastella vain säästöjä, vaan siinä huomioidaan myös toimintaympäristön muutos ja muutkin kuin taloudelliset vaikutukset. Nousiaisissa teetetään loppuvuodesta uusi henkilöstökysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa henkilöstön työhyvinvointia ja nostaa esille kehityskohteita. Loppuvuoden ohjelmassa on myös uusi kuntakysely, jossa selvitetään näkemyksiä kunnan palveluista. Kunta pyrkii tukemaan perusturvakuntayhtymä Akselin johtoa toiminnan suunnittelussa niin, että jo ennalta varauduttaisiin hyvissä ajoin muutoksiin esimerkiksi ikärakenteen kehityksessä. Uuden organisaation lisäksi Akselissa ovat vireillä hallintosäännön ja perussopimuksen päivitykset. Käyntimäärät kirjastossa ovat vähentyneet osittain siksi, että galleria oli poissa käytöstä keväästä 2018 syksyyn 2019. Lisäksi lainaustapahtumiin liittyvät käynnit ovat osin korvautuneet verkkokäynneillä. Uuden toiminnan kehittämistä rajoittavat määräraha- ja henkilöstöresurssit. Kunnassa on tiedostettu teknisen toimen työkuorma ja siihen pyritään saamaan helpotusta. Nopeita ratkaisuja on kuitenkin vaikea löytää ilman lisähenkilöstöä tai tehtävien karsimista. Hallituksen edustajille lautakunnissa saatetaan nimetä varahenkilöt esimerkiksi ensi vuoden luottamushenkilövalintojen yhteydessä. Hallituksen edustajien läsnäoloa pyritään varmistamaan myös viestimällä aiemmin tulevista kokouspäivistä. Kunnan työpäällikkö toimii liikuntahallin ja yhtenäiskoulun uudisosan hankkeiden valvojana niin, että työ painottuu käytännön valvontaan työmailla. Lisäksi kunnalla on erikseen ostopalveluna hankittava rakennuttajakonsultti.