Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen kannattaa alijäämäpidennystä

Nousiaisten kunta kannattaa esitystä kuntalain väliaikaisesta muutoksesta niin, että kunta voi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei voi koronan aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Kunnanhallitus huomauttaa lisäksi lausunnossaan, että alijäämän kattaminen vaatii kunnilta suuria sopeuttamistoimenpiteitä, joiden toteuttamiseen valtiolla pitäisi olla erilaisia kannustinrahoja. Kunnan mukaan pelkästään alijäämän kattamiskauden pidentäminen ei paranna merkittävästi kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan koronasta seuranneissa vaikeuksissa. Nykyisen kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava neljän vuoden kuluessa. Nousiainen tukee myös kuntarakennelain muutosesitystä, jonka mukaan lakiin lisättäisiin kuntien yhdistymisen harkinnanvaraisen tukea ja yhdistymisestä johtuvien valtionosuusmenetysten korvaamista koskevat säännökset. Nousiainen pitää perusteltuna, että uudelle kunnalle maksettaisiin yhdistymisen voimaantulovuotena ja seuraavina kolmena vuotena korvausta valtionosuuksien vähenemisestä. Kunta tosin toteaa, etteivät esitetty yhdistymisavustuksen suuruus ja siihen liittyvät epävarmuustekijät toimi merkittävänä kannustimena kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen. Kunta asettaisi esityksen mukaisesti etusijalle useamman kuin kahden kunnan liitosten avustamisen.