Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen haluaa tinkiä Paijulan talkoomaksusta – Sopimuksesta äänestyksiä kunnanhallituksessa

Nousiaisten kunta ei maksa Paijula pysyy ja paranee -yhdistyksen esittämää talkootyökorvausta Paijulan koulun julkisivutöistä. Kunnanhallitus hylkäsi yhdistyksen vastatarjouksen ja kiisti talkootyösopimuksen sitovuuden kuntaa kohtaa. Päätökset syntyivät kahdessa äänestyksessä, jotka molemmat päättyivät numeroihin 6–2. Kunta tarjoaa kuitenkin yhdistykselle 15 euron talkootuntikorvausta, jollei riita-asiaa laiteta vireille käräjäoikeudessa. Näin lähes 1000 talkootunnista kertyisi kunnalle maksettavaa noin 15 000 euroa. Helmikuussa 2018 allekirjoitetussa sopimuksessa tuntitaksaksi on määritelty 25 euroa eli sen mukaan kunnan olisi pitänyt maksaa noin 25 000 euroa. Alkuperäisen sopimuksen noudattamista kannattivat Satu Anttila (sin.) ja Katri Lakkapää (kok.). Sen sijaan Petteri Paananen (kok.), Jukka Järvenpää (vas.), Jaana Sankala (sd.), Pasi Tasanen (kesk .), Maria Olli (kok.) ja Olli Sillanpää (kesk.) olivat sitä mieltä, ettei sopimus sido kuntaa. Kunnan tingittyä tarjousta vastusti ainoastaan Paananen, koska hallitus aiemmin samassa pykälässä kiisti sopimuksen. Päätöksen perusteluissa todetaan, ettei kunnan silloisella teknisellä johtajalla Timo Ojalla ollut hallintosäännön tai asemansa perusteella valtuutusta sopimuksen allekirjoittamiseen helmikuussa 2018. Lisäksi sopimuksen arvo ylitti teknisen johtajan hankintarajan eikä sopimuksesta tehty viranhaltija- tai toimielinpäätöstä. Talkootyösopimuksen mukaan Paijulan yhdistys tarjoutui suorittamaan Paijulan koulurakennuksen julkisivun kunnostustyöt veloituksetta niin, että kunta huolehti materiaali- ja tarvikehankintojen kustannuksista. Talkootyön edellytys oli se, että Paijulan koulukiinteistö säilyy entiseen tapaan koulukäytössä ainakin lukuvuoden 2026 loppuun saakka. Sopimuksen mukaan kunta maksaa yhdistykselle 25 euron tuntikorvauksen tehdystä talkootyöstä, jos Paijulan kiinteistön koulukäyttö päättyy sovittua aiemmin tai jos Paijulan oppilaat siirretään muualle. Valtuusto päätti viime joulukuussa äänin 14–13, että Paijulan koulu lakkautetaan keväällä päättyneen lukuvuoden jälkeen. Nyt Paijulan kiinteistö toimii tämän lukuvuoden ajan osana Henrikin yhtenäiskoulua. Paijulan talkootyösopimuksesta syntyi Nousiaisissa pitkä vääntö. Paijula pysyy ja paranee -yhdistys toimitti joulukuisen valtuustopäätöksen jälkeen sopimuksen kuntaan. Kunnan johtavat viranhaltijat vaihtuivat vuonna 2018 eikä tieto allekirjoitetusta sopimuksesta välittynyt eteenpäin. Kun asiaa ryhdyttiin selvittämään, sopimus löytyi tekniseltä osastolta. Talkoosopimus oli kunnanhallituksen käsittelyssä ensimmäisen kerran joulukuun puolivälissä, jolloin asian selvittelyä päätettiin jatkaa. Helmikuun ja maaliskuun kokouksissa asia palautettiin uuteen valmisteluun. Samoin kävi toukokuussa, jolloin hallitus päätti samalla pyytää asiasta lakiasiantuntijan näkemystä. Seuraavan kerran Paijula-sopimusta setvittiin hallituksessa kesäkuussa. Ratkaisua ei saatu aikaan, vaan hallitus päätti käynnistää yhdistyksen kanssa sovintoneuvottelut talkootyösopimuksen kohtuullistamiseksi. Neuvotteluissa kuntaa edustivat kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtajisto. Neuvottelut järjestettiin elokuun lopulla. Sen jälkeen yhdistys toimitti kunnalle vastatarjouksen, jonka mukaan se luopuisi perimästä viivästyskorkoja ja oikeusavun käytöstä syntyneitä kustannuksia, jos kunta maksaisi talkootyölaskun syyskuun aikana. Paijulan yhdistyksen näkemyksen mukaan tehty sopimus on lainvoimainen ja molempia osapuolia sitova. Yhdistys toteaa, että kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimus, joka sitoo sopimuksen osapuolia ja jota osapuolten tulee noudattaa. Yhdistyksen mukaan kunnanhallituksella ei ole toimivaltaa päättää sopimuksen sitovuudesta jälkikäteen, vaan se on tullut sitovaksi, kun se on allekirjoitettu. Yhdistyksen puolesta sopimuksen allekirjoittivat helmikuussa 2018 Anna-Kaisa Saarinen ja Jenniina Isotalo .