Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Laiskankareen kaava valtuuston hyväksyttäväksi

Mietoisissa Kustavintien läheisyydessä sijaitsevan Laiskankareen asemakaavan muutos on valmistunut ja Mynämäen kunnanhallitus esittää sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksella mahdollistetaan nykyaikaisten yritysrakennusten rakentaminen alueelle. Asemakaavan muutos oli nähtävillä heinä-elokuussa, ja siitä saatiin viisi viranomaislausuntoa. Kaavanlaatija Nosto Consulting Oy on tehnyt kaavaan muutoksia muistutusten mukaisesti. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen lausunnon perusteella asemakaava-alueelle laaditaan rakennustapaohjeet. Ely-keskus pitää tärkeänä, että kaavaan sisältyvät selkeät ja yksiselitteiset määräykset, joilla rakennusten ulkonäkö ja pihojen toiminnot pyritään saamaan maisemaa vähemmän häiritseväksi. Kaavanlaatija toteaa, että kaava-alueelle on osoitettu riittävästi suojaviheraluetta Kustavintien varrelle sekä kaava-alueen eteläpuolelle. Lisäksi korttelialueen etelä- ja länsiosiin on osoitettu istutettavat tai puustoisena säilytettävät alueen osat. Sikoangervon esiintymispaikka ja suojavyöhyke lisättiin kaavakarttaan ja merkittiin määräys luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeästä alueesta, jolla sijaitsee perinnebiotooppikasvi.