Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Tuulivoiman kaavoitus käyntiin Mynämäessä

Mynämäessä ryhdytään Abo Wind Oy:n esityksestä laatimaan tuulivoimaosayleiskaavaa Juvansuon alueelle. Kunnanhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan yrityksen kanssa tehdyn kaavoitussopimuksen ja päätti käynnistää kaavoituksen. Kunnanhallitus edellyttää, että kaikki kunnalle aiheutuvat kulut peritään kaavan tilaajalta. Laadittavan kaavan tarkoituksena on mahdollistaa rakennuslupien myöntäminen tuulivoimaloille. Tässä vaiheessa alueelle suunnitellaan 12 voimalaa, joista seitsemän on Mynämäen puolella ja viisi Laitilan puolella. Kaavatyö on alkamassa myös Laitilassa, kaupunginhallitus päätti 24.8. kokouksessaan käynnistää tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen Kolsan alueella. Alue sijoittuu kuntien raja-alueelle Valtatie 8:n ja Krouvinummentien läheisyyteen.   Päätöksenteon yhteydessä Mynämäen kunnanhallitus merkitsi tiedokseen maanomistajien 10.8. toimittaman kannanoton sekä Abo Wind Oy:ltä siihen saadun vastineen. Kannanotossa on tuotu kunnanhallituksen tietoon tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvia haittavaikutuksia maanomistajille. Maanomistajat toteavat tuulivoimapuiston uhkaavan alueen luonnonarvoja, rajoittavan alueen monipuolista käyttöä sekä maanomistajien oikeutta omaisuutensa monipuoliseen hyödyntämiseen. Kannanotossa todetaan myös, että tuulivoimalat aiheuttaisivat toimiessaan alueen asukkaille melu- ja välkehaittoja.   Abo Wind Oy:n vastineessa todetaan, että käynnistettävän kaavoituksen tarkoituksena on selvittää ja sovittaa yhteen hankkeen vaikutukset lähialueen maanomistajille ja asukkaille, luontoarvoihin ja alueen käyttöön. Nämä asiat selvitetään laajasti, koska hanke edellyttää YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Yritys muistuttaa myös, että tuulivoimatuotanto ei estä alueen samanaikaista käyttöä metsästykseen, ulkoiluun, marjastukseen tai sienestykseen. Tuulipuistoa varten rakennettavat tiet ovat maanomistajien ja muiden kuntalaisten vapaasti käytettävissä. Projektijohtaja Veera Hatulainen toteaa vastineessa yrityksen ymmärtävän, että alueen kaavoittaminen tuulivoimakäyttöön muuttaa aluetta maanomistajan näkökulmasta, ja siksi yritys tarjoaa korvausta alueen käytöstä myös niille osayleiskaavoitettavalla alueella sijaitseville kiinteistöille, joille ei ole suunnitteilla varsinaisia rakenteita.