Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kuivureiden syttymisen syy usein sama

Varsinais-Suomen alueella on alkaneena syksynä muutaman päivän sisällä palanut neljä viljankuivuria. Viljankuivurien syttymissyitä on aiemmin kartoitettu tarkemmin Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja valtakunnallisen palontutkintaverkoston yhteistyössä tekemässä selvityksessä. Sen mukaan kahdessa kolmesta vuonna 2017 syttyneestä viljankuivurin tulipalosta syttymissyy oli sama: kipinän tai liekin pääseminen viljankuivurin epäpuhtaaseen poistoilmakanavaan laitteiston vikaantumisen takia, jolloin epäpuhtaudet syttyivät palamaan. Varsinais-Suomen pelastuslaitos kehottaa kiinnittämään viljankuivureiden paloturvallisuuteen kuivauskauden alkaessa erityistä huomiota. Paloturvallisuutta voi parantaa merkittävästi asianmukaisilla huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä, kuten laitteiston tarkistuksilla. Ennen kuivauskauden alkua tulisi tarkastaa viljankuivurin sähkölaitteet ja johdot sekä viljankuivurin lämpölaitteen ja sen savu- ja yhdyshormien kunto ja puhtaus. Öljylämmityslaitteistoiden ja sähköjen korjaustöitä saa tehdä kuitenkin ainoastaan ammattilainen. Elevaattorien hihnojen ja kiilahihnojen kireys ja kunto tulisi myös tarkastaa. Suositeltavaa on, että nuohooja tekee poistoilmakanavan puhdistuksen nuohouksen yhteydessä. Myös automatiikkaan nojaavia turvalaitteita, kuten käynti- ja ylikuumenemisvahteja, on käytössä paljon. Näiden turvalaitteiden toimivuus olisi myös tarpeellista tarkastaa säännöllisesti. Kuivauslaitteiston kuntoa ja toimintaa on syytä tarkkailla myös käyttökauden aikana. Viljankuivaamo kuivureineen ja uunihuoneineen sekä kuivaamon välitön ympäristö on pidettävä puhtaana. Ylimääräistä palavaa materiaalia ei tule säilyttää kuivaamossa. Viljankuivaamon tulee olla mahdollisimman pölytön. Lisäksi viljankuivureissa tulisi olla tarvittava määrä alkusammutuskalustoa. Viljankuivureiden turvallisuutta valvotaan viranomaistarkastuksilla. Myös vakuutusyhtiöillä on suojeluohjeita liittyen viljankuivaamoiden paloturvallisuuteen. Neuvoja viljankuivaamoiden paloturvallisuusasioissa antaa pelastusviranomainen.