Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Akseli lakkauttaa kaksi Moisiokodin osastoa – Palveluiden ulkoistamispäätös siirtyy syyskuuhun

Perusturvakuntayhtymä Akseli lakkauttaa Nousiaisten Moisiokodissa sijaitsevat Lepolan ja Ylisen osastot. Toiminnan lakkauttamisen lisäksi yhtymähallitus päätti, että palveluiden ulkoistamisesta tehdään ratkaisut syyskuun puolivälin kokouksessa. Lakkautuspäätös syntyi hallituksessa äänin 6–2. Vähemmistöön jäivät nousiaislaiset Anne Laiho-Hongisto (vas.) ja Antti Airikki (kesk.), joiden mukaan asukkaille olisi hankittava väliaikaiset tilat ja lisäksi palveluseteli olisi otettava käyttöön. Nousiaisten kunta teetti Moisiokodin kuntokartoituksen ja pyysi siitä lausuntoa ympäristöterveydenhuollolta. Lausunnon mukaan kunnan on viipymättä ryhdyttävä toimiin haittojen ja niihin johtaneiden syiden poistamiseksi rakennuksen A-osassa, jossa sijaitsevat Ylisen ja Lepolan osastojen lisäksi hallinnon toimistotilat. Nousiaisten tekninen lautakunta totesi elokuussa lausunnossaan Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolle, ettei kunta aio tehdä korjaustoimia Moisiokodin A- ja C-osissa, vaan ne poistetaan asumis- ja oleskelukäytöstä. Suunnitelmien mukaan A-osaan jää kuitenkin läpikulkumahdollisuus keittiöön ja ruokalaan, jotka säilyvät edelleen käytössä. C-osassa sijaitseva Alisen osasto on jo poissa käytöstä. Moisionkodin muiden osien remontointityöt toteutetaan porrastetusti niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Akselin palvelutoiminnalle, asiakkaille ja henkilöstölle. Moisiokodissa on Ylisen ja Lepolan osastoilla yhteensä 21 asukasta. Akselissa on luovuttu aiemmin tehdystä päätöksestä, jonka mukaan A-osastolle ryhdyttäisiin valmistelemaan väistötilasuunnitelmaa. Asukkaille tarvitaan uusia pysyviä hoitoratkaisuja, koska A-osaston tiloja ei ole tarkoitus kunnostaa. Kuntayhtymässä ei ole vapaita asumispaikkoja, joihin Moisiokodin asukkaat voitaisiin siirtää. Lisäksi vuodeosastolla on tällä hetkellä kuusi asiakasta jonottamassa ympärivuorokautisen hoidon paikkoihin. Moisiokodissa on nykyisin 13 laitoshoitopaikkaa Lepolassa ja 24 paikkaa Tupalassa. Kun Lepolan osaston toiminta päättyy, laitospaikat on tarkoitus korvata tehostetun palveluasumisen paikoilla. Tupala vaatii peruskorjauksen lisäksi pohdintaa tilojen muuttamisesta tehostettuun palveluasumiseen soveltuviksi, jos tiloja aiotaan edelleen käyttää ympärivuorokautiseen hoitoon. Akselin jäsenkunnilla Maskulla, Mynämäessä ja Nousiaisissa ei ole tarjolla vuokrattaviksi korvaavia tiloja Lepolan ja Ylisen osastojen asukkaille. Kolmen kunnan alueella ei ole muitakaan ympärivuorokautiseen hoitoon soveltuvia tiloja tyhjillään, joten hoitopaikat joudutaan hankkimaan muilla järjestelyillä. Akselissa on pohdittu palveluiden ulkoistamista. Mietinnässä on ollut erilaisia vaihtoehtoja, joita on alustavasti kartoitettu. Yhtymähallitus sai tietoa mahdollisuuksista, mutta päätös on tarkoitus tehdä vasta hallituksen seuraavassa kokouksessa syyskuun puolivälissä, kun Nousiaisten Moisio-ratkaisu on saanut lainvoiman. Palveluiden ulkoistaminen vaikuttaa myös Moisiokodin henkilökuntaan. Kuntayhtymässä pohditaan samalla mahdollisuuksia siirtää painopistettä yhä enemmän ympärivuorokautisesta hoidosta avopalveluihin. Nousiaisten kunta varautuu Moisiokodin muiden osien remontoimiseen. B-osa vaatii vesikatteen uusimista tai korjaamista, myrskyn aikana ulkoseinien läpi päässeen veden aiheuttamien vaurioiden ja vuotokohtien korjaamista sekä lattiapinnoitteiden uusimista. D-osassa uusitaan lattiapäällysteitä, tiivistetään rakenteita, parannetaan seinien tuuletusta ja pienennetään perustusrakenteiden kosteusrasitusta. E-osassa muotoillaan ulkopuolista maanpintaa, tarkastetaan salaojituksen toimivuus, uusitaan lattiapäällysteitä ja tiivistetään rakenteita. F-osan ohjelmassa ovat rakenteiden tiivistäminen, vaurioituneiden muovimattopäällysteiden poistaminen, lattian kuivaaminen ja salaojien kunnon varmistaminen.