Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Naantalin Energian konserniohjetta muutettiin – mahdollistaa nousun siirtohintoihin

Naantalin valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Naantalin Energia Oy:n konserniohjeen muutoksen. Kysymys oli sanamuodon muutoksesta. Aiemmin ohjeessa luki, että Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja hinnoittelultaan kohtuullisesti alempana kuin viranomaisen hyväksymä ylin taso. Nyt muutetussa ohjeessa lukee: Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja siten, että hinnoittelu on vakaata ja ennakoitavaa. Sirpa Hagsberg (sd.) teki ehdotuksen muutosta vastaan. – Mahdollinen muutos mahdollistaa siirtohintojen nostamisen, sanoi Sirpa Hagsberg. Myös Mikko Rönnholmin (sd.) mukaan kyse on siitä, että kaupunkilaisten kannalta maksut nousevat muutoksen myötä. – Kyse on jonkinsorttisesta ylimääräisestä piiloverottamisesta, hän sanoi. Jari-Antti Hörkkö (kesk.) totesi, että alhaisemmat siirtomaksut ovat yksi vetovoimatekijä asukkaille ja myös yrityksille. – Miten voidaan taata, että Naantalin Energia ei tavoittele maksimaalista voittoa Naantalin vetovoiman kustannuksella, hän kysyi. Kaupunginjohtaja Jouni Mutasen mukaan maltillisia korotuksia on mahdollisesti tulossa – Kaupungin tavoitteena ei ole maksimoida voittoa, vaan yhtiön saada kohtuullista tasaista tuottoa. Muutos tuli voimaan äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esityksen mukaisena äänin 27–15. Muutosta vastaan äänestivät sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto. Valtuusto hyväksyi Turun kaupunkiseudun Mal- eli maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimuksen vuosille 2020–2031. Mikko Rönnholm (sd.) teki vastaehdotuksen. – Ottaen huomioon kannatettavien infrahankkeiden kysynnän, talouden tehostamiseksi Naantali esittää kiireellisesti selvitettäväksi voitaisiinko Ruona – Raisionlahti -tiesuunnittelua ja -rakennussuunnitelmaa viedä nopeasti eteenpäin siten, että hankkeet voitaisiin toteuttaa ennen Raision tunnelihanketta vuosina 2022–2024. Tähän on kaavallisesti ja Naantalin kaupungin omien hankkeiden toteuttamisen puolesta edellytykset olemassa, Rönnholm esitti. Rönnholmin ehdotus kaatui äänin 29–12. Sdp:n lisäksi Rönnholmin ehdotusta kannatti vasemmistoliitto. Vihreiden Esa Vahtera äänesti tyhjää. Kalevanniemen koulun keittiön kylmäsäilytystilan laajennusta varten myönnettiin 35 000 euron lisämääräraha. Kylmäsäilytystilalaajennus on toteutettava säilytysongelmien takia. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Naantalin kaupungille avustusta 15 000 euroa Omatoimiaikaa saariston kirjaston asiakkaille -hankkeelle. Hankeavustus käytetään Rymättylän kirjaston palvelujen parantamiseen laajentamalla kirjaston aukioloaikoja omatoimikirjaston käyttöön ottamisella. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan omatoimikirjastot investointihankkeelle myönnettiin menomäärärahaan lisäystä 15 000 euroa. Samalla kohdistettiin hankkeelle vastaava 15 000 euron tulo. Nettokustannus hankkeesta on 25 000 euroa. Avustuksen myötä hankkeeseen on käytettävissä 40 000 euroa, jolla se pystytään toteuttamaan. Kiinteistö Oy Katariinanpuistolle myönnettyyn lainaan tehtiin muutoksia. Miljoonan euron laina kumottiin ja myönnettiin 1,5 miljoonan euron laina käytettäväksi pääkirjaston toisen kerroksen muutostöihin. Vilhelm Junnilan (ps.) aloite digipalveluopisteen perustamisesta kirjastoon merkittiin loppuun käsitellyksi. Naantalissa palkattiin vuoden 2019 alussa kirjastonhoitaja, jonka tehtävänkuvaan liitettiin digineuvonta. Digineuvontaa on järjestetty kirjastoissa ja eri tilaisuuksissa. Myös henkilökohtaista neuvontaa ja puhelinneuvontaa on saanut. Nuorisovaltuuston edustaja Akusti Suomi jätti aloitteen viikon syylomasta kahden päivän sijaan ylä- ja toisen asteen opiskelijoille. – Syksy on pitkä ja raskas, eikä lomia kerry, niin kuin kevätlukukaudella, joka sisältää niin hiihtoloman, pääsiäisen ja vapun, perusteltiin aloitteessa. Jari-Antti Hörkkö jätti aloitteen siitä, että Pienen rengastien kevyen liikenteen väylän rakentaminen aloitetaan MAL-sopimusluonnoksessa mainitulla aikavälillä 2020–2023, ja että samalla viimeistään toteutetaan tien valaistus. Eronneen Paul Brückin tilalle jäseneksi musiikkijuhlasäätiön hallintoneuvostoon valittiin Kristiina Turtonen (vihr.).