Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Perusterveydenhuollon lääkäritehokkuus

Aika ajoin keskusteluissa nousee esiin julkisen terveydenhuollon, erityisesti lääkäripalvelujen, tehokkuus. Mitä perusterveydenhuollon lääkäripalvelut pitävät sisällään perusturvakuntayhtymä Akselissa ja minkä hintaluokan palveluista on kyse? Yhden lääkärikäynnin hinta Akselissa oli 114,44 euroa vuonna 2017. Kyseinen hinta pitää käynnin lisäksi sisällään vastaanottotoimintaan liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset, lääkärien vastaanottotoimintaan liittyvät puhelut, konsultaatiot, vastaanoton ulkopuoliset reseptiuusinnat ja vastaanoton hoitajien työt. Laboratorio- ja röntgentutkimusten yhteiskustannusten osuus lääkärin vastaanottokäynnin hinnasta oli 37 euroa vuonna 2017 eli 32 prosenttia lääkärikäynnin hinnasta. Vuonna 2017 avosairaanhoidon lääkärikäyntejä oli Akselissa noin 19 000, lääkärien puheluja noin 11 000, vastaanoton ulkopuolisia reseptiuusintoja noin 13 000 potilaalle ja avosairaanhoidon konsultaatioita noin 3900. Yllä olevat kuvaavat perusterveydenhuollon lääkärien vastaanottotyötä ns. avosairaanhoitoa (päivystys, kiireelliset ja ei-kiireelliset vastaanotot). Näiden lisäksi perusterveydenhuollon lääkärien hoidettavana ovat ns. vastaanoton ulkopuoliset lääkärityöt, joihin kuuluvat perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset sekä vuodeosaston, kotisairaalan, kotihoidon, palvelutalojen ja vanhainkotien asiakkaiden lääkäriasiat. Perusturvakuntayhtymä Akselissa on 15,5 lääkärivirkaa. Vastaanoton ulkopuoliset lääkärityöt ja päiväpäivystys vievät noin 7,5 lääkärin työpanoksen. Lääkärimäärä 1000 asukasta kohden on Akselissa 0,68 ja lähikunnissa 0,68–0,81. Akselin lääkärimäärä tuhatta asukasta kohden olisi yhden lääkärin lisäyksellä 0,73. Sairastavuus eri kunnissa vaihtelee. Yksi sairastavuutta kuvaava mittari on THL:n sairastavuusindeksi. Indeksi on sitä pienempi, mitä vähäisempää alueen sairastavuus on ja arvo 100 kuvaa koko maan arvoa. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi on ollut vuosina 2013–2015 Maskussa 83,2, Mynämäessä 97,0, Nousiaisissa 97,5 ja koko Varsinais-Suomessa 94,3. Perusturvakuntayhtymä Akselissa on kehitetty ja kehitetään edelleen pitkäjänteisesti vastaanottoprosesseja ja sen myötä on saatu jonotilannetta lääkärien vastaanotoille helpotettua siitä huolimatta, että samanaikaisesti vastaanottopalvelujen kysyntä on lisääntynyt muun muassa työterveyshuoltopalvelujen muutoksen ja alueella asuvien yli 65-vuotiaiden määrän kasvun vuoksi. Pääsy ei-kiireellisille ja kiireellisille lääkäriajoille vaihtelee eri aikoina. Tällä hetkellä jono ei-kiireellisille vastaanotoille on noin 4-6 viikkoa (tavoite alle kolme viikkoa), kiireellisiä aikoja on saatavissa 1–3 viikon odotusajalla ja päivystyspotilaat hoidetaan samana päivänä. Perusturvakuntayhtymä Akselin perusterveydenhuollon nettokustannukset asukasta kohden olivat Akselissa vuonna 2016 noin 486 euroa (Masku 479 euroa, Mynämäki 495 euroa ja Nousiainen 486 euroa), kun vastaava kustannus oli Varsinais-Suomessa 556 euroa. Eli ero asukaskohtaisissa nettokustannuksissa Akselin ja Varsinais-Suomen keskiarvon välillä oli 70 euroa. Näin Akselissa käytettiin vuonna 2016 perusterveydenhuoltoon noin 1,5 miljoonaa euroa vähemmän rahaa kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin. Asiakkailta ja potilailta saamassamme palautteessa ykkösasiaksi on vuosi toisensa perään noussut hoitoon pääsy. Uuden lääkäriviran vuotuiset kulut sivukuluineen ovat noin 85 000– 100 000 euroa. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan sekä vastaanottoprosessien jatkuvaa kehitystyötä että riittävät henkilöstöresurssit. Tätä ovat perusterveydenhuollon lääkäripalvelut Akselissa. Tehokasta sittenkin? Susanna Laivoranta-Nyman ylilääkäri, palvelulinjajohtaja Marika Polso kuntayhtymän johtaja