Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Peili asennettava huoneeseen A315, osa 1

Huoli ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta Uudessakaupungissa on herännyt. Ovatko kaupunkilaiset, vanhemmat, päättäjät, kaupungin luottamustehtäviin valitut koulutuskuntayhtymän edustajat tietoisia, mitä kuuluu Novidan Uudenkaupungin yksikölle? Toimipisteen johtajana häärii ei paikallinen -apulaisrehtori, joka kovaa vauhtia päätöksillään ja ratkaisuillaan heittää hiekkaa kaikkien rattaisiin ja tekee työn tekemisen haasteelliseksi. Päätöksen tekoa ohjataan kuntayhtymän pääpaikalta Loimaalta. Uusikaupunki on omistajakuntana koulutuskuntayhtymässä, mutta riittääkö se paikallisuuden puolustamiseen? Opiskelijat, uusikaupunkilaiset ja lähikuntien nuoret ja aikuiset aloittavat opintonsa ammattitaidon hankkimiseksi. Eväät ovat niukat. Oppitunteja on sijoitettu lukujärjestyksiin harvakseltaan ja päällekkäin, tehokkuutta vai taitamattomuutta. Pitkät ruokatauot, pitkät välitunnit ja oppitunteja päivässä joskus vain kaksi tai kolme. Työelämääkö tämä mukailee? Vanhempana kannan huolta siitä, saako lapseni ja muut Novidan asiakkaat (nuoret ja aikuiset) riittävän ammattitaidon vähenevillä resursseilla? Opettajat tekevät parhaansa, taipuvat ja soveltavat, kasvattavat ja ohjaavat. Osaavatko opiskelijat vaatia ryhtiä, löytävätkö he oikean osoitteen palautteelleen, ohi opettajien. Toimipaikan johtaja, apulaisrehtori kehui miten nopeasti saatiin kalliit kiinteistöt maksuun ja lainat kuitattua. Mikä oli sen hinta, vähennettiin opetustunteja, eikä juurikaan tehty tarvittavia perusparannuksia kiinteistöihin. Opettajat tuskailevat keskusteluissa työn muuttumista. Koulukiinteistöt hankitaan velkarahalla ja kiireellä maksetaan velkoja, ei kunnostamiseen jää rahaa ja opiskelijoiden työympäristöön ja henkilökunnan työssä viihtyvyyteen ei satsata. Vuosia on korjattu turvajärjestelmiä, jotka edelleenkään eivät toimi. Jätehuollon suunnitelmiin on käytetty tuhansia ja mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Digiaikaan on siirrytty etanan vauhdilla, eikä talossa ole asiantuntevaa atk-tukea saatavana. Puitteista ja laitteista ei huolehdita, ei arvosteta. Kiinteistönhoitajana mielestäni kiinteistöjen kunnossapidosta pitää tehdä järkeviä ratkaisuja sekä myöskin tulee varata resursseja, jotta voidaan tuottaa riittävän laadukasta opetusta, nuorille ja aikuisille opiskelijoille. Rahoitus perustuu opiskelijamäärään niin miksi ei opiskelijoihin satsata? Taloudesta päättävä johtoryhmä, eli kaikkea muuta kuin paikalliset toimijat, ensin paksu siivu omaan palkkapussiin ja loput tulipalon sammuttamiseen. Jos nyt elokuussa aloitti yli 100 uutta opiskelijaa, löytyy varmasti saman verran vanhempia, jotka voivat tähän huoleen yhtyä. Riittääkö opetuksen määrä saman ammattitaidon saamiseen kuin muutama vuosi sitten, ovatko oppimisympäristöt turvalliset ja ajantasaiset? Olisiko koulutuskuntayhtymän uusikaupunkilaisten luottamushenkilöiden aika selvittää, missä mennään ja pitää kaikki uusikaupunkilaiset ja lapsensa Novidaan ohjanneet vanhemmat ajantasalla? Juha Peura Novidan kiinteistönhoitaja, ex 31.8.2020 Novida ammattiopisto ja lukio kouluttaa nuoria pärjäämään työelämän ja tulevaisuuden haasteissa. Kehitämme suunnitelmallisesti toimintaamme ja mittaamme monin tavoin sen onnistumista. Myös kiinteistöjämme huollamme ja korjaamme pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, jotta voisimme toteuttaa mahdollisimman hyvin resurssein opetusta, joka on päätehtävämme. Novidassa opiskelee kaikkiaan 2 413 opiskelijaa ja työskentelee 209 työntekijää. Toimipaikkojamme ovat Lieto, Loimaa ja Uusikaupunki. Uudenkaupungin toimipaikan apulaisrehtori Juha Jokinen on työskennellyt vuodesta 1979 alkaen Uudessakaupungissa, siis nyt jo yli 40 vuotta. Novidan palveluksessa Jokinen on ollut 32 vuotta, ensin opettajana sitten opinto-ohjaajana ja vuodesta 2011 alkaen apulaisrehtorina. Uudenkaupungin toimipaikan johtajana hän on työskennellyt 1.8.2015 alkaen. Päätökset kiinteistöjen hankinnasta ja siihen liittyvästä maksusuunnitelmasta on tehty ennen vuotta 2015. Paljon korjausvelkaa sisältäneet kiinteistöt siirtyivät kuntayhtymän omistukseen vuonna 2011. Kiinteistöihin kohdistuvia investointeja on toteutettu mittavasti. On uusittu mm. useita ilmanvaihtokoneita, käyttövesiputkistoja ja viemärilinjoja, vaihdettu ikkunoita eri rakennuksista, parannettu julkisivuja ja korjattu kattoja. Kaikkiaan kiinteistöjen korjausinvestoinnit ovat olleet vuosina 2012–2020 noin 1,83 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti olemme uusineet ja monipuolistaneet opetusvälineistömme ja laitteistojamme 1,19 miljoonalla eurolla. Kuten moni muukin yritys ja toimija, myös Novida on ulkoistanut kiinteistöhuollon palvelunsa. Palvelusopimus solmittiin Novidan ja Arkea Oy:n välillä 1.9.2018 ja sen mukaan Novidassa pitkään työskennellyt ammattitaitoinen kiinteistönhoitaja Juha Peura siirtyi Arkean palvelukseen vanhana työntekijänä. Nyt sopimuksen päättyessä suoritettiin uusi kilpailutus, johon Arkea Oy ei enää valitettavasti halunnut jättää tarjousta. 1.9.2020 alkaen kiinteistöpalvelusopimus siirtyy RTK-palvelu Oy:lle. Viime hallituskauden toteuttamat ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet säästöt aiheuttivat myös Novidan eri yksiköissä sopeutustoimintoja, mutta myös opetuksen tapa on muuttunut. Nykyaikainen opetus on monimuotoista ja yksilöllistä. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina, osa lähiopetuksena ja osa työpaikalla tapahtuvana opetuksena. Maaliskuussa siirryimme koronatilanteessa pikavauhtia etäopetukseen, jolloin opettajien ja opiskelijoiden digitaidot sekä virtuaalinen oppimisympäristö testattiin. Sekä opettajille että opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan Novida onnistui erittäin hyvin etäopetuksen toteutuksessa. Tästä kiitos kuuluu paitsi opettajille niin myös digiluotseille sekä ammattitaitoiselle atk-väelle. Viime keväänä valmistuneet opiskelijat vastasivat opetushallituksen organisoimaan valtakunnalliseen Amiskyselyyn ja Novidan saama palaute oli hyvää. Uudenkaupungin toimipaikan opiskelijat vastasivat mm. seuraaviin väittämiin: ”Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään”. Opiskelijoiden vastausten keskiarvo on 4,4 asteikolla 1…5 (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Kysymykseen ”Olen tyytyväinen saamaani opetukseen” vastausten keskiarvo oli 4,3 asteikolla 1–5 ja vastaavasti kysymykseen: ”Suosittelisitko oppilaitosta muille” vastausten keskiarvo oli 8,2 asteikolla 0–10. Uudenkaupungin toimipaikassa Novidan opiskelijat myös keskeyttävät opintonsa merkittävästi harvemmin kuin keskimäärin muualla Suomessa. Viime lukuvuoden aikana Uudenkaupungin toimipaikassa negatiivisten syiden vuoksi opintonsa keskeytti noin 4,9 prosenttia opiskelijoista, kun vastaava valtakunnallinen prosentti on 8,7. Lukuvuoden aikana järjestetään useita opiskelijoiden kuulemistilaisuuksia, joiden kautta laaditaan alakohtaisia kehittämissuunnitelmia ja parannetaan opiskeluympäristön viihtyvyyttä. Opiskelijat voivat myös antaa palautetta opiskeluun liittyen esimerkiksi sähköisissä kanavissa tai opiskelijahuollon kautta. Nykyhallituksen aikana ammattikoulutuksen määrärahoja on lisätty. Tämä on lisännyt lähiopetuksen tuntimäärää noin 1h/vko myös Uudessakaupungissa. Tällä hetkellä lähiopetusta annetaan noin 29h/vko. Työpaikalla tapahtuva opetus noudattaa kunkin työpaikan työaikoja, ollen tyypillisesti noin 37h/vko. Kuntayhtymän yhtymähallituksen ja valtuuston vaaleilla valitut Uudenkaupungin edustajat ovat aktiivisesti olleet mukana kehittämässä Uudenkaupungin toimipaikan toimintaa. Sekä Novidan edustajat että luottamusmiehet ovat säännöllisesti käyneet kertomassa Uudenkaupungin toimipaikan tilanteesta ja tulevaisuudensuunnitelmista. Novidan johtamisjärjestelmää on vuosien aikana kehitetty ja Novidan Uudenkaupungin toimipaikan koulutuspäälliköt ovat aktiivisia, ammattitaitoisia ja innostuneita kehittäjiä ja arjen johtajia. Nyt elokuussa 2020 uusia opiskelijoita aloitti eri aloilla Uudessakaupungissa yhteensä 173. Uudenkaupungin toimipaikkamme on edelleen hyvin vetovoimainen ja haluttu opinahjo. apulaisrehtori Juha Jokinen pedagoginen rehtori Petri Lähde Novida ammattiopisto ja lukio