Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vieraslaji löysi tiensä Mynämäkeen

Mynämäen Järvenkallion louhoslammessa, tutummin Munavakan montussa, on havaittu aurinkoahvenia. Kyseessä on Suomessa ja muualla Euroopan unionissa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu laji. Värikäs aurinkoahven on suosittu akvaario- ja lammikkokala, minkä vuoksi se on levinnyt ympäri maailmaa aina Suomeenkin saakka. Heinäkuun puolessa välissä montulla uimassa ollut mynämäkeläinen Kalevi Repo kertoi havainneensa vedessä kymmeniä aurinkoahvenia. Mukana ollut koulutyttö huomasi rantavedessä vilistämässä useampia keltaisia kaloja, jotka muistuttivat ahvenia. – Ne oli tunnistettavissa helposti kyljissä olevista suurista tummista pilkuista, raportoi Repo. Repo luonnehti pilkkujen muistuttavan suuria silmiä. Laji on alun perin kotoisin Pohjois-Amerikasta. Sen tuntomerkkejä ovat korkea ruumiinmuoto, pilkut ja raidat. Kyljet ja selkä ovat sinertävän ja vihertävän metallinhoitoiset ja tummapilkkuiset, kellertävää on erityisesti vatsan puolella. Se muistuttaa enemminkin basseja kuin ahvenia. Se voi kasvaa yli 30cm pituiseksi, mutta toistaiseksi Suomen luonnossa havaitut yksilöt ovat olleet pääsääntöisesti tätä pienempiä. Sitä ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa Euroopan unionin vieraslajiluetteloon aurinkoahven on lisätty melko hiljattain, vuonna 2019. Reviiritietoinen aurinkoahven puolustaa aggressiivisesti reviiriään hyökkäämällä muiden eliöiden kimppuun. Se on myös ahkera lisääntymään ja selviää talvesta hyvin. Tämän lisäksi aurinkoahven syö tehokkaasti pienempiä kaloja, pohjaeläimiä ja planktonia. – Näiden ominaisuuksien johdosta aurinkoahven aiheuttaa uhan alkuperäiselle vesieliöstölle ja valloilleen päästyään vähentää luonnon monimuotoisuutta elinympäristössään, toteaa kalastusmestari ja Ely-keskuksen asiantuntija Juhani Salmi . EU:n vieraslajiasetus edellyttää, että jäsenvaltioissa on käytössä tehokkaita hallintatoimenpiteitä laajalle levinneiden vieraslajien torjumiseksi. Jokainen jäsenvaltio päättää toimenpiteistä itse. Suomessa kansallinen suunnitelma aurinkoahvenen torjumiseksi on vielä kesken, sillä aurinkoahvenen vieraslajiluokitus on vielä niin tuore. Uimareille tai muille lammen käyttäjille lajista ei ole haittaa, eikä sitä tarvitse erityisesti huomioida. Lajia tosin ei tule ruokkia, sen selviämistä muutoin edesauttaa tai palauttaa sitä vesistöön, jos sen sattuu saamaan kiinni. Aurinkoahvenen haitan vakavuus riippuu enemminkin vesistön muusta lajistosta. Suurin haitta ja riski liittyy kuitenkin siihen, että lajia siirretään eteenpäin lampeen tai vesistöön, joka on lajistoltaan monipuolisempi tai josta se voi levitä muualle. Siitä miten kala on päätynyt monttuun, ei ympäristösihteeri Katja Holttisen mukaan voida olla varmoja. – Ne voivat olla peräisin akvaariosta tai ihmisen siirtämänä toisesta lammesta. On myös esitetty epäilyjä, että hedelmöittynyt mäti voisi kulkeutua lintujen lammesta toiseen, kommentoi Holttinen. Salmi puolestaan muistuttaa, että mikäli henkilö jää kiinni lajin päästämisestä ympäristöön, siitä voi seurata sakko tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus. Vakan alueella tiedossa on ainakin neljä lampea, jossa on aurinkoahventa. Maanlaajuisesti aurinkoahvenia on havaittu pienissä lammissa eripuolilla Etelä-Suomea, mutta pääosa havainnoista on tehty Varsinais-Suomen alueella. Laji ei vielä ole kuitenkaan levinnyt Suomessa kovin laajalle. Mynämäen lammissa aurinkoahvenet ovat lisääntyneet onnistuneesti, esimerkiksi Munavakan montulla on ollut jo aiemminkin havainto vuonna 2018, jolloin vedessä on nähty kaksi noin 15cm pituista kalaa. Mynämäessä lajia on havaittu myös Krouvinummentien varrella olevassa lammessa. Ennen aurinkoahvenen lisäystä EU:n vieraslajiluetteloon Mynämäessä on tehty yksi rikosilmoitus liittyen aurinkoahvenen luvattomaan istutukseen, mutta kyseessä ei ollut Munavakan monttu Havainnoista tulee ilmoittaa ilmoituslomakkeella Luonnonvarakeskuksen sivuille, kalahavainnot.luke.fi Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa. Jos aurinkoahvenen saa kiinni, sitä ei tule päästää takaisin vesistöön. Uimarille lajista ei ole suoraa haittaa.